fbpx
Selecteer een pagina

Tweede artikel over dit onderwerp. Klik hier voor het eerste artikel.

60 miljoen extra beschikbaar voor sportverenigingen
Vooruitlopend op nieuwe maatregelen heeft op 27 oktober 2020 het kabinet extra geld beschikbaar gesteld voor sportverenigingen die door de recente maatregelen een onevenredig harde klap hebben gekregen. Het sportspecifieke pakket wordt aangepast en opnieuw opengesteld voor de periode 1 oktober t/m 31 december. Met dit laatste is een bedrag van 60 miljoen gemoeid. Hiermee erkent het kabinet het enorme maatschappelijke belang van het unieke verenigingsleven in Nederland. De maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd, zijn een aanvulling op dat derde steunpakket. Momenteel wordt samen met de overheid gewerkt aan de uitwerking van de regeling, zodat deze toegankelijk en makkelijk toepasbaar wordt voor verenigingen.

Uitbesteden aanvragen tegemoetkomingen overheid
In het geval dat verenigingen er zelf niet uitkomen, is er de mogelijkheid dat Sportsubsidie.nl de aanvraag tegen een kleine vergoeding uit handen neemt. Ook zijn er webinars met meer informatie beschikbaar.

Duurzaamheid
Hoewel je er wellicht nu niet direct aan zou denken, is het toch de moeite waard na te denken over duurzaamheid. Verenigingen kampen met stijgende kosten en dalende sponsor- en kantinebestedingen, wat nadelig is voor de begroting. Het thema duurzaamheid biedt kansen om als vereniging de financiële positie structureel te versterken door bijvoorbeeld het verlagen van energiekosten. Kijk op de themapagina Verduurzaming op de website voor steun aan zowel de investerings- als financieringskant. Of doe mee aan de (gratis) webinars op 23 november en 9 december.

Landelijk Steunfonds
Het is mogelijk om uitstel van rentebetaling te krijgen bij het Landelijk Steunfonds van de NTTB.

Voorbeelden om financiën op orde te brengen
De komende periode vraagt veel aanpassingsvermogen, maar mensen zullen ook een beroep moeten doen op solidariteit naar elkaar en naar de vereniging. De loyaliteit en saamhorigheid onderling moet blijven. Een paar onderwerpen waar verenigingen mee aan de slag kunnen;

• Werk verschillende scenario’s (lichtgrijs, donkergrijs en zwart) uit voor je vereniging;
• Eenmalige extra bijdrage vanuit de leden;
• Kostenbesparingstrajecten binnen je vereniging doorvoeren;
• Besparing op energie- en afvalkosten;
• Binding en ondersteuning vanuit sponsoren;
• Delen van kennis en informatie met andere verenigingen;
• Vrijwilligersvergoedingen.

Kosten BUMA, SENA en Videma
Er zijn kosten die verbandhouden met het mogen afspelen van muziek en televisie in de kantine. Als sportbonden hebben wij afgelopen voorjaar bereikt dat organisaties als BUMA, SENA en Videma de betalingen restitueerden. Hiermee gaan wij ook nu weer aan de slag.

Samenwerking met NOC*NSF voor (extra) financiële compensatie
Daarnaast zijn we samen met NOC*NSF continu in gesprek met de overheid over de benodigde financiële compensatie voor onze verenigingen. Op basis van de komende Mulier-rapportage (gevolgen coronacrises voor sportverenigingen) zullen wij opnieuw in overleg treden met politiek en overheid of er extra steun nodig is voor amateurverenigingen.