fbpx
Selecteer een pagina

Update 12 november: Volg de gratis webinars Financieel gezond de crisis door 2.0 op 24 november of 9 december.


Uit de eerste resultaten van een onderzoek, dat is gestart door de sportbonden in samenwerking met NOC*NSF, blijkt hoe groot de impact van de nieuwe maatregelen is op de financiën van sportverenigingen. De sluiting van kantines veroorzaakt alleen al in het amateurvoetbal* een omzetdaling van bijna 4 miljoen euro per week. Ook tafeltennisclubs hebben daarmee te maken. Hoe langer de beperkingen duren, des te groter de impact voor verenigingen. Hierdoor zijn de zorgen voor onze verengingen groot.

Op korte termijn wordt de coronamonitor van het Mulier Instituut opgeleverd. Deze wordt gebruikt om de grootste financiële pijnpunten voor verenigingen in kaart te brengen. Op basis hiervan zal in overleg met NOC*NSF, de sportsector en overheid gekeken worden naar toepasselijke en makkelijke toegankelijke regelingen om verenigingen financieel door deze crisis te leiden. De overheidssteun moet terecht komen waar het hardst nodig is.

Steunpakket 3.0 – financiële regelingen verenigingen
Vanuit de overheid zijn er de afgelopen maanden al diverse financiële regelingen bekendgemaakt voor amateursportorganisaties. Met behulp van deze regelingen kunnen amateursportorganisaties (een deel van) de financiële schade opvangen die ze hebben opgelopen vanwege de coronamaatregelen. Voor een aantal van deze regelingen is de aanvraagperiode inmiddels gestart, gestopt of nadert de aanvraagdeadline. Verenigingen die hiervoor in aanmerking komen roepen we op tijdig gebruik te maken van deze regelingen. Hierbij de belangrijkste regelingen uit het pakket, van toepassing op tafeltennisclubs:

  • Coronaregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) mkb-ondernemers en verenigingen gaat door tot in 2021. Hierbij kunnen verenigingen ook gederfde inkomsten als contributiekosten of huurlasten opgeven.

Ook heeft het kabinet eerder enkele regelingen specifiek voor de sport beschikbaar gesteld:

  • Tegemoetkoming amateursportorganisaties (COVID-19): Deze regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die, ten opzichte van 2019, ten minste 20% van hun omzet zijn verloren als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19.
  • Tegemoetkoming verhuurders van sportaccommodaties (COVID-19): deze regeling was bedoeld voor de verhuurders van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020 hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties.
  • Borgstelling noodkrediet verstrekking: bij stichting waarborgfonds kan je terecht voor een borgstelling voor een lening die moet worden terugbetaald.

Twee van de bovenstaande sportregelingen zijn onlangs (oktober 2020) gesloten.

De sportwereld is nu in overleg met de overheid over de uitwerking van nieuwe regelingen. Alle informatie over bovenstaande sportregelingen is te vinden op www.dus-i.nl, het uitvoeringsloket van het ministerie van VWS.

*Dit artikel is tot stand gekomen op basis van informatie van de KNVB. Volgende week verschijnt een tweede artikel.