fbpx
Selecteer een pagina

Energietransitie motor

Vanuit de Routekaart Verduurzaming Sport heeft de stuurgroep in juli 2021 haar akkoord gegeven op het voorstel van de werkgroep CO2-reductie van het Sportakkoord over de realisatie van de Energietransitie motor (ETM). 

De ETM wordt een hybride tool die clubs, gemeenten en commerciële sportaanbieders online stap voor stap door het proces van verduurzaming van hun accommodatie leidt en waar gewenst ondersteunt met flexibele en facultatieve ondersteuning door adviseurs.  

Nu de beschikbaarheid van de 1.750 gratis begeleidingstrajecten haar einde nadert, ontstaat er de behoefte aan een schaalbare oplossing. De ETM voorziet hierin door haar hybride karakter en is daarom geschikt om de energietransitie te helpen verbreden naar alle 22.000 sportaccommodaties in Nederland. Het doel hiervan is om als sportsector haar commitment aan de klimaatdoelen te onderstrepen en tegelijkertijd kostenbesparing te realiseren op het energieverbruik van sportaccommodaties. 

De komende maanden zal de opdrachtnemer CFP Green Buildings, in nauwe afstemming met gedelegeerd opdrachtgever NOC*NSF (namens de Sportakkoord partners), werken aan de realisatie van deze nieuwe tool, die nog dit jaar gelanceerd zal worden. Toekomstige gebruikersgroepen worden t.z.t. betrokken bij het (co)creatieproces en het testen van de prototypes. Vanuit NOC*NSF zal er tijdig worden aangegeven wanneer en hoe clubs zich kunnen aanmelden om deel te nemen aan deze ontwikkel- en testfase. Voor de ontwikkeling van de ETM heeft het ministerie van VWS een extra subsidie toegekend binnen de kaders van het Sportakkoord. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerben van Hardeveld, programmamanager sportaccommodaties, via: gerben.vanhardeveld@nocnsf.nl

 

Hoe klimaatvriendelijk is de sport?

Naar aanleiding van het onheilspellende IPCC-rapport, wat vlak na de Spelen van Tokio verscheen, sprak Sport&Strategie met directeur Hans Bruyninckx van het van het Europees milieuagentschap (EEA). Volgens de Belg liggen ook voor de sport zware tijden in het verschiet.

Het in Kopenhagen gevestigde EEA houdt de milieu- en klimaatontwikkelingen in de EU-lidstaten bij en maakt er rapporten van op basis waarvan politici beleid kunnen maken. Het instituut van Bruyninckx leverde ook cijfers en gegevens aan het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties. “Onze kennis op milieu-, klimaat- en energiegebied is ook beschikbaar voor organisaties als IOC, UEFA en FIFA, maar je moet het wel willen. Het bedrijfsleven is al langer bezig met het klimaat en ziet daar ook het belang van in. In de sport begint het nu pas te dagen.”

De sportwereld ontkomt volgens Bruyninckx niet aan de gevolgen van klimaatverandering zoals extreme hittegolven, overstromingen en bosbranden. “Die fenomenen hebben ook een serieuze impact op de sport, zowel op de breedte- als topsport en de ‘bewegende mens’ in ruimste zin. Dat was afgelopen zomer ook zichtbaar bij de Olympische Spelen, waar klimatologische omstandigheden een belangrijke rol hebben gespeeld in de beslissing waar en wanneer op de dag een evenement georganiseerd zou worden.”

 

Sporters gaan zich uitspreken

De impact van klimaatverandering wordt dus steeds zichtbaarder. Het verbaast Bruyninckx dan ook dat je nog nauwelijks sporters hoort over het klimaat. Hij verwacht dat meer en meer atleten zich op dit thema gaan uitspreken, ook al ligt het ver van ze af. “Sporters zijn bij uitstek geschikt om ook het issue van klimaat te agenderen. Richting het grote publiek, maar ook naar hun eigen federaties en bonden. We hebben in Tokio veel sporters horen verzuchten: we waren goed voorbereid, maar wat was het zwaar om in deze tropische hitte te sporten. Maar ik heb niemand horen zeggen: het is onverantwoord, je mag ons hier niet meer aan blootstellen! Maar ik ben er zeker van dat dit discours gaat komen.”

 

Terugblik op Tokio met de Chef de Mission

Chef de Mission Pieter van den Hoogenband uit in een ander interview ook zijn zorgen over warmte en klimatologische omstandigheden waar sporters bij de Spelen in het algemeen mee te maken krijgen. “Zo kan het niet langer doorgaan”, zegt hij. “Parijs gaat in 2024 voluit inzetten op klimaat en duurzaamheid. Hopelijk zetten ze dat door, want klimatologische omstandigheden brengen zo langzaamaan de hele Spelen in gevaar.”

Bronnen:
NOC*NSF
Sport en Strategie

Dit artikel is onderdeel van een reeks artikelen over Duurzaamheid. Kijk hier voor eerdere artikelen:

 

Stappenplan afvalpreventie en scheiding

Sportwereld maakt werk van verduurzaming

Drie duurzame initiatieven die je als club kunnen helpen

Analyse: vier van de vijf sportaccommodaties kunnen rendabel verduurzamen

Snel en duurzaam verwarmen met subsidie

Verduurzamen: a serious game