Selecteer een pagina

 

Bondsraadsvergadering

 

Bondsraadsvergadering 16 november 2019

Bondsraadsboek BRV 16-11-2019

Advies van het CvV inzake Voorstel herstructurering NTTB – Bondsraad 16 november 2019
Aangepaste agenda
Bijlage 1 – agendapunt 2 – Mededelingen en ingekomen stukken
Bijlage 6 – agendapunt 5a – MJBP2020
Bijlage 8.1 – agendapunt 5c – Update projectplannen – PingPongbaas en Kantinebaas
Bijlage 11a – agendapunt 6c – Toelichting bij de financiële stand van zaken t-m tweede tertiaal 2019

Bijlage 14 – agendapunt 7a III – HB-besluiten 2020
Bijlage 17 – Advies CvV voordracht functiezetel Topsport en Talentherkenning 25 oktober 2019

Geluidsfragmenten: downloadlink 

20191129 – Concept-notulen BRV 16-11-2019 – Begeleidende brief
Besluitenlijst BRV 16 november 2019

Projectaanvraag Schuiftafeltennis

Bondsraadsvergadering 15 juni 2019

Bondsraadsboek 15 juni 

Gecumuleerde jaarrekening 2018

Geluidsopnames Bondsraad 15 juni 2019

Jaarverslag 2018

Fotojaarverslag 2018

Bondsraadsvergadering 17 november 2018

Vergaderboek Bondsraadsvergadering

Vergaderboek-begeleidende brief

Nazending vergaderstukken BRV 17-11- begeleidende brief

Nazending BR-stukken 17-11

cv Advies Wijziging Afdelingsreglement Bondsraad 17 november

Bijlage 4- agendapunt4a-Meerjarenbeleidsplan

Projectplan Verenigingsontwikkeling

Routebeschrijving naar De Boomgaard 

Er zijn ook geluidsopnames gemaakt van de volledige Bondsraadvergadering. Wilt u deze graag ontvangen? Stuur dan een mail naar media@tafeltennis.nl en we zullen u deze bestanden toesturen.