fbpx
Selecteer een pagina

 

Bondsraadsvergadering

 

 

Bondsraadsvergadering 26 juni

Vergaderboek BRV 26-6-2021 – 20210603

Bijlage 4 – agendapunt 4a – Jaarverslag 2020 van het Hoofdbestuur – Fotojaarverslag
Bijlage 4 – agendapunt 4a – Jaarverslag 2020 van het Hoofdbestuur – Bijlagen

Bijlage 11 – agendapunt 5b – Jaarrekening NTTB 2020
Bijlage 26 – HB-besluiten 2021-2 – uitgave 2021-06

Informele Bondsraadsvergadering 29 mei

Agenda en vergaderstukken Bondsraad 29 mei

Extra Bondsraadsvergadering 6 maart 2021

Uitnodiging en Agenda
Financiële omgang competitie 1e halfjaar 2021 – advies van het HB
Advies FC voor de extra BRV op zaterdag 6 maart 2021
Voorstel aan de Bondsraad – Financiële omgang competitie 1e halfjaar 2021 – ter besluitvorming
Besluit
Presentatie: Naar een versterkt, toekomstgericht & slagvaardig organisatiemodel voor de NTTB

Bondsraadsvergadering 21 november 2020

Integrale video-opname:
Deel I
Deel II
Weergave Chat

Notulen Besluitenlijst Bondsraadsvergadering (conceptversie) 
Notulen Actielijst Bondsraadsvergadering (conceptversie)
Vergaderboek met bladwijzers

Extra informatie bij de veranderingen en de toekomst
Meerjarenbeleidsplan 2021
Overzicht projectplannen

Bondsraadsvergadering 4 juli 2020

Integrale video-opname

Bijlage 4 – agendapunt 4a – Algemeen jaarverslag 2019 van het Hoofdbestuur – Fotojaarverslag
Bijlage 4 – agendapunt 4a – Jaarverslag 2019 – Bijlagen
Bijlage 11 – agendapunt 5b – Jaarrekening NTTB 2019
Uitnodiging, agenda en vergaderstukken BRV 4-7-2020 – Begeleidende brief
Vergaderboek met bladwijzers

Taskforce

20200204 Update Taskforce

Bondsraadsvergadering 16 november 2019

Bondsraadsboek BRV 16-11-2019
Advies van het CvV inzake Voorstel herstructurering NTTB – Bondsraad 16 november 2019
Aangepaste agenda
Bijlage 1 – agendapunt 2 – Mededelingen en ingekomen stukken
Bijlage 6 – agendapunt 5a – MJBP2020
Bijlage 8.1 – agendapunt 5c – Update projectplannen – PingPongbaas en Kantinebaas
Bijlage 11a – agendapunt 6c – Toelichting bij de financiële stand van zaken t-m tweede tertiaal 2019

Bijlage 14 – agendapunt 7a III – HB-besluiten 2020
Bijlage 17 – Advies CvV voordracht functiezetel Topsport en Talentherkenning 25 oktober 2019
Besluitenlijst BRV 16 november 2019
Projectaanvraag Schuiftafeltennis

Bondsraadsvergadering 15 juni 2019

Bondsraadsboek 15 juni
Gecumuleerde jaarrekening 2018
Jaarverslag 2018
Fotojaarverslag 2018

Bondsraadsvergadering 17 november 2018

Vergaderboek Bondsraadsvergadering
Vergaderboek-begeleidende brief
Nazending vergaderstukken BRV 17-11- begeleidende brief
Nazending BR-stukken 17-11
cv Advies Wijziging Afdelingsreglement Bondsraad 17 november
Bijlage 4- agendapunt4a-Meerjarenbeleidsplan
Projectplan Verenigingsontwikkeling