fbpx
Selecteer een pagina

Let op beste bestuurders! Bestuursleden van verenigingen zijn vanaf 1 juli 2021 individueel en hoofdelijk aansprakelijk. De regels hieromtrent zijn aangescherpt in de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Een speciaal stappenplan helpt elke club ter voorbereiding op deze wet.

Deze wet is bedoeld om het bestuur en toezicht van onder meer verenigingen en stichtingen te verbeteren en om vervelende incidenten te voorkomen. Dat geldt bijvoorbeeld voor besluiten over uitgaven. Er gelden nieuwe regels die moeten voorkomen dat bestuursleden in een situatie van belangenverstrengeling terecht komen. Als er een persoonlijk belang is, mag betrokken bestuurslid niet meebeslissen. Om financiële malversaties tegen te gaan, dient ook de besluitvorming over uitgaven te zijn vastgelegd.

Voorkom problemen!
Na 1 juli dien je dus als bestuurslid juist en correct te handelen conform de wet. Doe je dat niet, dan ben je hoofdelijk aansprakelijk. Problemen kunnen ontstaan nadat je geen “goed bestuur’ pleegt. Dat impliceert dat je een aantal zaken rondom financiën, aankopen, uitgaven, stemmingen, tegenstrijdig belang etc. goed moet gaan bespreken, regelen en vastleggen. In alle type verenigingen wordt veelal gehandeld op basis van vertrouwen. De wetgever vindt dat echter niet voldoende. Er zijn jaarlijks te veel incidenten, heeft de overheid vastgesteld. Daarom moeten alle verenigingen aan de slag. Groot en klein.

WBTR-stappenplan verenigingen 19 januari beschikbaar
Vanaf 19 januari 2021 is er een online stappenplan beschikbaar dat vrijwilligers helpt om aan deze wet te voldoen. Het stappenplan zet de verplichtingen in duidelijke taal uiteen en helpt verenigingen bij het nemen van de juiste maatregelen.

Terugkijken WBTR webinar
Wil je alvast alles weten over de nieuwe wet?
Bekijk dan het webinar terug dat NOC*NSF en IVBB organiseerden op 3 december.

Ga ook alvast naar de speciale WBTR-website om alle informatie te lezen over de nieuwe wet. Op die website kunt u zich ook aanmelden voor een speciale nieuwsbrief.

Verzekering Bestuurlijke aansprakelijkheid
De Nederlandse Tafeltennisbond heeft een aantal collectieve verzekeringen afgesloten voor haar leden, waaronder de Bestuursaansprakelijkheid Light Insurance! Bekijk het overzicht van Verzekeringen.