fbpx
Selecteer een pagina

 

Verzekeringen

 

De Nederlandse Tafeltennisbond heeft een aantal collectieve verzekeringen afgesloten voor haar leden en biedt daarnaast de leden aan om deel te nemen in een collectieve ziektekostenverzekering. Lees hieronder meer en bekijk ook interessante links onderaan deze pagina.

 1. AON Sportverzekering: Aansprakelijkheid en Ongevallen
 2. Bestuursaansprakelijkheid Light Insurance
 3. Collectieve Ziektekostenverzekering Zilveren Kruis

 

1. AON Sportverzekering: Aansprakelijkheid en Ongevallen

Een vereniging is als rechtspersoon aansprakelijk voor de eigen gedragingen en voor die van haar leden zoals sporters, bestuurders, trainers en vrijwilligers. Hierbij kun je denken aan schade die geleden wordt als gevolg van ongelukjes: iemand valt van de tribune omdat de leuning loszit, het voedsel in de kantine is niet veilig, et cetera. Om ervoor te zorgen dat dit soort zaken voor verenigingen geen hele dure situaties oplevert, heeft de NTTB een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten voor al haar basisleden.

Alle leden van de NTTB waarvoor de verenigingen bondscontributie afdragen zijn automatisch verzekerd via de collectieve sportverzekering van de NTTB. De verzekering bestaat uit een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering. De verenigingen hoeven dit dus zelf niet meer te regelen. Let wel op: de zogenoemde grijze leden (mensen die wel lid zijn van de vereniging maar niet aangemeld zijn als lid bij de NTTB) vallen niet onder deze verzekering.

Sporters met een proefles bij een aangesloten vereniging van de NTTB

Sporters die een proefles hebben bij een vereniging die is aangesloten bij de NTTB zijn meeverzekerd op de collectieve aansprakelijkheidsverzekering. Dit houdt in dat als zij schade aan derde zouden toebrengen, zij een beroep kunnen doen op de polis.

Niet-leden die tafel huren

Niet-leden die een tafel huren bij een aangesloten vereniging zijn niet meeverzekerd onder collectieve aansprakelijkheidsverzekering van de NTTB. Dit houdt in dat als een niet-lid schade toebrengt (zaak of letstelschade) aan een derde, deze schade bij zijn eigen particuliere aansprakelijkheidsverzekering moet indienen. Of wanneer deze er niet is, uit eigen middelen moet betalen. Niet-leden zijn ook niet meeverzekerd onder de collectieve ongevallenverzekering van de NTTB. Zij maken geen onderdeel uit van de kring der verzekerden.

De schade die een vereniging of lid zou toebrengen aan een niet-lid is uiteraard wel meeverzekerd op de collectieve aansprakelijkheidsverzekering van de NTTB. Deze verzekering dekt zaak en letselschade die door o.a. vereniging of lid is toegebracht aan een derde. Dus bijvoorbeeld, de vereniging heeft de vloer van de zaal niet goed droog gemaakt na het schoonmaken, hierdoor glijdt een niet-lid uit bij het binnentreden van de zaal en loopt hierdoor ernstig letsel op. De schade kan dan worden ingediend op de collectieve aansprakelijkheidsverzekering van de NTTB.

Voor meer informatie over de verzekering en de aanvullende verzekeringen die verenigingen kunnen afsluiten kijk hier.

Bij calamiteiten kunt u direct contact opnemen met AON via 088-8108172. Vermeld wel dat het om de ledenverzekering van de NTTB gaat.

Heb je vragen over de bovenstaande verzekering? Neem dan contact op met Marthijn van der Wal

Sportblessureclaim.nl 

Is je blessure ontstaan met sporten in clubverband? Zijn de kosten voor de behandeling(en) afgewezen door je eigen zorgverzekeraar? Dan declareert Sportblessureclaim deze kosten alsnog voor je. Dit geldt ook voor sportblessures uit het verleden, tot soms wel 3 jaar terug. Sportblessureclaim helpt je om de kosten van je blessure toch nog vergoed te krijgen. Doe de check en kijk of je blessurebehandeling in aanmerking komt voor vergoeding. Is dat zo? Registreer je dan meteen en declareer.

 

 

2. Bestuursaansprakelijkheid Light Insurance

De Tafeltennisbond biedt clubbestuurders de mogelijkheid om een bestuursaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor verenigingen. Door samen te werken met de acht sportbonden op de Kelvinbaan (bondsbureau) is het voor iedere bond mogelijk om een eigen polis af te sluiten terwijl aan de achterkant wel gebruik kan worden gemaakt van de gezamenlijke collectiviteit bij Light Insurance.

Het aanbod:

 • schade als gevolg van een aanspraak van een derde tegen verzekerde in de hoedanigheid van bestuurder, commissaris, medebeleidsbepaler, en/of vereffenaar van de groep is verzekerd;
 • de verzekering beschermt bestuursleden tegen wettelijke aansprakelijkheidsclaims van derden en van hun eigen vereniging;
 • de verweerkosten zijn gedekt. Deze maken onderdeel uit van het maximale bedrag van € 250.000 per contractjaar per vereniging;
 • geen eigen risico;
 • het totale verzekerde bedrag op de polis bedraag 2.500.000 euro;
 • het maximaal verzekerde bedrag per aanspraak per vereniging bedraagt €250.000,- per contractjaar.

Aanmelding:

 1. Een vereniging meldt zich aan bij de NTTB met het aanmeldformulier
 2. De NTTB meldt de club aan bij de verzekeraar en ontvangt een bevestiging
 3. De NTTB stuurt een mail aan betreffende vereniging met een certificaat van verzekering én de melding dat de verzekering is ingegaan vanaf de verzending van deze mail.
 4. Verenigingen die zich tussentijds aanmelden hoeven voor dat jaar niet te betalen
 5. In januari krijgt de NTTB een nota voor haarzelf en alle deelnemende verenigingen. NTTB factureert per vereniging €42,35 (35€ plus assurantiebelasting) voor betreffende kalenderjaar aan de deelnemende verenigingen.

Opzegging:

 1. Een vereniging meldt zich af bij de NTTB.
 2. De NTTB meldt de club af en ontvangt een bevestiging
 3. De NTTB stuurt een mail met bevestiging van de opzegging naar de vereniging
 4. Verenigingen die tussentijds opzeggen krijgen voor dat kalenderjaar géén geld terug.

 

3. Collectieve Ziektekostenverzekering Zilveren Kruis

Dankzij onze samenwerking met Zilveren Kruis, kun je via de NTTB profiteren van de voordelen van een zorgverzekering speciaal voor sporters:

• 5% korting op de basisverzekering;
• 10% korting op alle aanvullende verzekeringen;
• 10% korting op tandartsverzekeringen;
• Plus een uitgebreid pakket aan sportmedische vergoedingen.

Voor het behalen van je sportieve doelen wil je fit zijn. Ook wij vinden jouw conditie en gezondheid belangrijk. Daarom hebben de NTTB en Zilveren Kruis afspraken gemaakt. Naast een collectieve zorgverzekering met een aantrekkelijke korting, biedt Zilveren Kruis uitgebreide vergoedingen speciaal voor sporters met een aanvullende verzekering:

• Sportmedisch onderzoek en sportkeuring;
• Sportmedische begeleiding;
• Voedingsvoorlichting;
• Sport- of koelbrace;
• Sport steunzolen.

Daar bovenop krijg je gratis het pakket Extra Aanvullend Sport. Met daarin extra vergoedingen voor:
• Sportmassage;
• Extra vergoeding voor sport- of koelbrace;
• Psychologische (sport)begeleiding.

Bereken je premie en sluit af
Jij bepaalt welke verzekering het beste bij je past en daarmee ook hoeveel premie je betaalt. Op www.zk.nl/nttb bereken je eenvoudig je premie. Je vindt daar ook alle informatie over de vergoedingen. De collectiviteit vind je (ook) onder Nederlandse Tafeltennisbond – Leden. Collectiviteitnummer: 207083741

Tip: Overstappen is eenvoudig. Zilveren Kruis zegt je huidige zorgverzekering voor je op als jij je uiterlijk 31 december aanmeldt.

Cees-Rein van den Hoogenband, Chef-arts van de NOC*NSF, werkte mee aan de ontwikkeling van de sportdekkingen van Zilveren Kruis. Hij is erg tevreden met het resultaat: ”In de sportpolis van Zilveren Kruis zit voor elke sporter een heel compleet pakket aan sportmedische ondersteuning. Het is een zorgpolis voor elke sporter ongeacht zijn of haar niveau”.