fbpx
Selecteer een pagina

De Bondsraadsvergadering van zaterdag 4 juli 2020 in Utrecht is goed verlopen. Deze vergadering is voor het eerst live gestreamd en over de gehele dag hebben ruim 50 personen deze uitzending gevolgd.

De actie- en besluitenlijst van de vorige vergadering werden vastgesteld, evenals het Algemeen jaarverslag van het Hoofdbestuur en de jaarverslagen van de Bondsraadscommissies.

Na de toelichting op de rapportage van de Financiële Commissie werd de jaarrekening 2019 vastgesteld en werd aan het bestuur en de penningmeester decharge verleend. Hierna werd de accountant herbenoemd, evenals de herbenoembare leden van commissies van de Bondsraad. Hierna werden de wijzigingen van de reglementen besproken en deze werden bijna geheel volgens het voorstel aangenomen.

Dubbelspel
De belangrijkste wijziging was het voorstel van het Hoofdbestuur om de aangekondigde aanvulling van artikel 28 lid 4 van het Competitiereglement te laten vervallen. Dit betreft het spelen van het dubbelspel. De NTTB volgt de richtlijnen van het RIVM en NOC*NSF die het recent weer mogelijk hebben gemaakt om ook weer dubbel te spelen. Dat was dan ook de reden om het voorstel om geen dubbel te spelen in te trekken. De afdelingen zijn echter vrij om voor de afdelingscompetities anders te besluiten.

Presentaties
Presentaties werden gehouden door Stefan Heijnis voor de Uitgangspunten voor Topsport, door Eline Rondaij voor Jeugdsport en door Hans van Haaren voor de uitwerking van de opdracht aan de werkgroep Onderscheidingen. De Taskforce liet weten dat zij binnenkort met aanvullende informatie komen en dat zij daarvoor een aparte bijeenkomst willen organiseren. Bij de rondvraag werd een aantal vragen gesteld over het behalen van het per 1 juli 2020 verplichte Spelregelbewijs.