fbpx
Selecteer een pagina
Een verbod op het spelen van dubbelspel door de coronamaatregelen is niet aan de orde. Een voorstel van het Hoofdbestuur om artikel 28 van het Competitiereglement te wijzigen en dit besluit mogelijk te maken, is tijdens de Bondsraadvergadering van zaterdag 4 juli ingetrokken.

Het Hoofdbestuur had een voorstel gedaan ter goedkeuring in de bondsraad, om artikel 28 van het Competitiereglement te wijzigen en een lid toe te voegen. Het ging om Lid 4: een toevoeging van “het verbod op dubbelspel”. De stukken voor de Bondsraad gaan vier weken van te voren naar de Bondsraadleden. Door de versoepelde coronamaatregelen die per 1 juli zijn ingegaan, is invoering van een verbod niet langer aan de orde. Het voorstel om het reglement aan te passen, is ingetrokken. Het verbod treedt niet in werking. De afdelingen zijn echter vrij om voor de afdelingscompetities anders te besluiten.

Het Hoofdbestuur heeft het advies uitgesproken, om terughoudend op te treden en geen sancties of boetes uit te spreken als spelers niet willen dubbelen.
Dit betreft de regelingen voor de landelijke competitie. De afdelingen kunnen voor de betreffende afdelingscompetitie afwijkende regelingen besluiten.

De Bondsraadvergadering terugkijken? Dat kan via ons YouTubekanaal.