fbpx
Selecteer een pagina

De Bondsraadvergadering van zaterdag 25 november is vlot verlopen, ondanks dat een aantal Bondsraadsleden verhinderd was om aanwezig te zijn.

 

Presentatie Integriteit
De presentatie over Integriteit, gegeven door Wouter Ypma, leidde tot vele vragen en opmerkingen van de Bondsraadsleden. Hieruit bleek duidelijk dat het onderwerp binnen de NTTB en de verenigingen leeft en dit onderwerp krijgt dan ook zeker een vervolg.

Vervolgens werd de besluitenlijst van de Bondsraadvergadering van 7 oktober vastgesteld en de actielijst besproken.

 

Agenda
Op de agenda stonden het Strategisch Plan 2024-2028 en het Jaarplan 2024 ter besluitvorming. Beide plannen waren al uitgebreid besproken in de vorige vergadering en op navraag naar een enkel detail werden deze beide plannen dan ook unaniem vastgesteld.

De begroting, waarin de cijfers staan opgenomen om de voornoemde plannen uit te kunnen voeren, werd vastgesteld met één onthouding. De contributie is zoals gebruikelijk verhoogd met het prijsindexcijfer van het afgelopen jaar, hetgeen in dit geval 10% was. Informatie over de organisatieontwikkeling en de stagnerende werving van (reserve) Bondsraadsleden werd voor kennisgeving aangenomen, wel werd aan de Bondsraad een oproep gedaan om een bijdrage te leveren aan het zoeken naar mogelijke kandidaten. De wijzigingen van het Reglement van Orde van de Bondsraad en het Competitiereglement werden unaniem aangenomen.

 

Rondvraag
Hieruit kwam een vraag de mogelijkheden te onderzoeken om dames- en hereninterlands in eigen land te laten spelen. Het Bondsbestuur zal de mogelijkheden hiervoor onderzoeken.

De vergadering verliep in een goede sfeer met constructieve vragen vanuit de leden van de Bondsraad. In de afronding bedankte de Bondsraad het Bondsbestuur en de werkorganisatie voor hun inzet. De data voor de drie Bondsraadsvergaderingen in 2024 zijn: zondag 21 april, zaterdag 5 oktober en zondag 24 november.