fbpx
Selecteer een pagina

Eind 2020 heeft Wereld Tafeltennisbond ITTF de leeftijdsindeling van de jeugd veranderd.

ITTF/ETTU
Tot 2020 kende de ITTF twee leeftijdscategorieën in de jeugd (U18 en U15) en werd af en toe een derde gehanteerd (Hopes – U13). De Europese Bond ETTU en de NTTB hanteren tot op heden de oudste twee jeugdcategorieën die de ITTF aanhield.

Per 1 januari 2021 hanteert de ITTF vijf categorieën: Under 19, U17, U15, U13 en U11. Officieel zijn het zes categorieën, maar U21 wordt slechts op één WTT-toernooi gespeeld. De Wereldkampioenschappen junioren in december zullen vanaf 2021 veranderen in een WK jeugd waarin alleen de U19 en de U15 worden gespeeld.

De ETTU heeft op 13 februari van dit jaar besloten om de leeftijdscategorieën in hun toernooien (EJK en Top10) aan te passen aan die van de ITTF. Dat betekent dat de EJK en Top 10 in 2021 in nieuwe leeftijdscategorieën zullen worden gespeeld.

NTTB
De NTTB kan zelf bepalen welke leeftijdscategorieën binnen de NTTB worden gehanteerd. Op dit moment kennen we de indeling junioren, kadetten, pupillen en welpen. Hoewel slechts een klein aantal jeugdleden ook internationaal speelt is het logisch om aan te sluiten bij de internationaal gebruikte indeling. Bovendien past dit in de door de Bondsraad op 21 november 2020 vastgestelde visies Jeugdsport en Wedstrijdsport.

Aansluiten op de leeftijdsindeling van ITTF en ETTU betekent dat de huidige categorie junioren uit 4 jaargangen gaat bestaan. Er komt er één aan de “bovenkant” bij. Voor de huidige kadetten, pupillen en welpen verandert er niets. Handhaven van de huidige grenzen sluit exact aan op de ITTF.

Het Hoofdbestuur van de NTTB heeft in zijn vergadering van 25 februari de volgende besluiten genomen:

  1. In navolging op het besluit van ITTF en ETTU schuift de bovengrens in leeftijd voor jeugdtoernooien 1 jaar op.
  2. Aanpassen van de leeftijdsgrenzen van de diverse jeugdcategorieën in toernooien aan die van de ITTF U19, U17, U15, U13 en U11. De nieuwe leeftijdsindeling gaat in op 1 juli 2021.
  3. Huidige tweedejaars senioren worden eerstejaars senioren en krijgen toegang tot jeugdcompetities
  4. De datum waarop de jaargang verandert blijft 1 juli.
    (De ITTF en ETTU hanteren 1 januari, de NTTB kiest bewust voor aansluiting met de jaargangen van het onderwijs.)

Tabel: nieuwe leeftijdscategorieën per 1 juli 2021 – 30 juni 2022

Geboortejaar ITTF nieuw NTTB oud NTTB nieuw
2002 en eerder Senior Senior Senior/O23*
2003 U19 Senior O19
2004 U19 Junior O19
2005 U17 Junior O17
2006 U17 Junior O17
2007 U15 Kadet O15
2008 U15 Kadet O15
2009 U13 Pupil O13
2010 U13 Pupil O13
2011 en later U11 Welp O11

 *De NTTB heeft de Onder 23 jaar categorie benoemd als een groep waar we actiever mee aan de slag willen, omdat de overgang van jeugd naar senioren vaak als een grote stap wordt ervaren. Voor het toernooi in Den Haag was deze categorie toegevoegd, met veel aanmeldingen. Helaas ging het toernooi vanwege corona uiteraard uiteindelijk niet door.