fbpx
Selecteer een pagina

Een nieuwe versie modelstatuten voor verenigingen is gereed en zowel hier te vinden als op onze WBTR pagina. WBTR staat voor de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, die vanaf juli van kracht is.

In deze modelstatuten zijn alle bepalingen die vanuit de WBTR nodig zijn opgenomen. Tevens voldoen deze modelstatuten aan de meest recente eisen van de AVG en het houden van een digitale Algemene Ledenvergadering.

Het aanpassen van de statuten aan het nieuwe model, hoeft zoals eerder aangegeven formeel pas geregeld te worden bij een eerstvolgende statutenwijziging (om een andere reden). Dat betekent dat de wijziging van de statuten ver in de toekomst kan liggen. We adviseren clubs met eigen clubgebouwen of een grote geldomgang niet te lang te wachten.