fbpx
Selecteer een pagina

Om leden te betrekken in de totstandkoming van beleid, om het gesprek met elkaar aan te gaan en input, wensen en behoeften op te halen, zijn sinds 2023 ledenparticipatiebijeenkomsten in het leven geroepen. De bijeenkomsten vinden jaarlijks plaats in de periode april/mei/juni. De bijeenkomsten worden fysiek en verspreid door het land georganiseerd. Iedereen die lid is van de NTTB is daarbij welkom om mee te praten.

In dit artikel geven we meer inzicht over hoe een ledenparticipatiebijeenkomst eruit ziet en wat je van deze sessie kan verwachten. Een overzicht van alle bijeenkomsten en het aanmeldformulier vind je via onderstaande button.

Aanmelden

Eén van de ledenparticipatiebijeenkomsten van 2023

 

Tijdens een ledenparticipatiebijeenkomst wordt ten eerste teruggekeken naar de bijeenkomsten van een jaar eerder, waar de belangrijkste elementen uit worden opgesomd. Daarnaast wordt er verteld welke stappen er zijn gezet om de opgehaalde input te vertalen naar concrete acties. Deze concrete output vind je verderop in dit artikel terug. Na de gegeven presentatie is er voor de aanwezigen de ruimte om te delen welke onderwerpen veelal spelen binnen de verengingen. Deze discussie zal leiden tot nieuwe input voor concrete acties.

Concrete output na de sessies in 2023

Vele onderwerpen zijn door de leden ter sprake gebracht tijdens de bijeenkomsten in 2023. Het gaf het Bondsbestuur en het bondsbureau veel input voor de planvorming richting de toekomst. Ook kwamen er enkele onderwerpen heel concreet aan bod, waarop we direct actie hebben ondernomen. Zo zijn op basis van de input en suggesties tijdens de bijeenkomsten in 2023 de afgelopen tijd twee nieuwe initiatieven gelanceerd;

  1. Platform voor promotiematerialen voor de vereniging: https://www.nttb.nl/nttb-platform-promotiemateriaal/
  2. Inspiratieplatform voor trainers; https://www.tafeltennisinspiratie.nl/

Naast het betrekken van de leden is het voor verenigingen erg interessant om met andere verenigingen in gesprek te gaan over het delen van bijvoorbeeld goede praktijkvoorbeelden. Deze kan je ook hier online vinden. Gaat dat bijvoorbeeld over de accommodatie van de vereniging, dan kan je hier ook waardevolle informatie vinden.

Het overzicht van alle bijeenkomsten kan je vinden via deze link. Nogmaals, iedereen is welkom en we hopen op zoveel mogelijk leden die zich aanmelden.