fbpx
Selecteer een pagina

Al geruimere tijd heerst er een bepaalde mate van onvrede over de landelijke damescompetitie. Er is een (forse) terugloop van teams en speelsters, er zijn behoorlijke niveauverschillen tussen de verschillende divisies, de P/D-regeling staat regelmatig ter discussie, het vertrek van talentvollere speelsters naar het buitenland is een issue en de instroom van nieuwe speelesters in de tweede divisie is minimaal.

Afgelopen jaar zijn we naast de Wedstrijdsport ontwikkelingen ook gestart met de ‘Visie meisjes/dames in de tafeltennissport’. Daar is op verschillende wijzen onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften van deze doelgroep wat heeft geresulteerd in deze toekomstvisie. Wat de Wedstrijdsport betreft hebben we uitgesproken beter in te willen spelen op de behoeften van onze doelgroepen. Met als gevolg passend en doelgroepgericht wedstrijdaanbod.

Dat alles samen heeft ons doen besluiten om de handschoen op te pakken door met, i.p.v. over de doelgroep, te praten. Met de ruim 30 aanwezigen, waaronder speelsters, coaches, bestuurders en 2 hoofdbestuursleden, is een open en constructieve bijeenkomst ontstaan met de mogelijkheid om inspraak te hebben en input, feedback en kritische noten te geven.

Er zijn een aantal onderwerpen/aanpassingen/wensen naar voren gekomen waar de groep het vrijwel unaniem over eens is en die nu verder uitgewerkt zullen worden.