fbpx
Selecteer een pagina

Tijdens de Bondsraadsvergadering op 26 november 2022 in Nieuwegein, heeft de Bondsraad het Verrichtingsplan goedgekeurd. Daarmee is de organisatie-ontwikkeling definitief. Hiermee wordt het voorziene Organisatie- en bestuursmodel op 1 januari 2023 volledig geïmplementeerd. Het jaar 2023 geldt als overgangsjaar.

De hiervoor benodigde Statuten- en Reglementswijzigingen werden vervolgens vastgesteld door de vergadering.

Het organogram van de NTTB in 2023 is hier te vinden. De vacature voor Accountmanagers is daarmee definitief en op korte termijn zal de vacature voor nieuwe Bondsraadsleden worden opengesteld.

In dezelfde vergadering werden ook het Strategisch Plan 2023-2026, de Jaarplannen 2023 en de Begroting voor 2023 vastgesteld.

Jan Simons en Jan-Gerard Wever werden herbenoemd in hun functie als lid van het Bondsbestuur. Thijs van Veen en Ann Verhulst werden benoemd in Bondsraadscommissies.

Alle stukken zijn terug te vinden op de pagina Bondsraadsvergadering.

Extern Adviseur Jaap Wals werd bedankt voor zijn grote bijdrage in het traject