fbpx
Selecteer een pagina

Over ongeveer twee weken zijn de bondsraadsverkiezingen (22-27 maart). Voor 18 kieskringen zijn kandidaten aangedragen, voor zes kieskringen helaas niet. Kijk hier voor de kandidatenlijst.

Verkiezingen

De verkiezingen voor de kieskringen met minimaal één kandidaat worden gehouden van 22 tot en met 27 maart 2023 (of worden eerder gesloten indien alle verenigingen hun stem hebben uitgebracht in een bepaalde kieskring). Alle verenigingen zijn via een brief op 17 januari uitgenodigd om zich te registreren in het verkiezingssysteem.

In één kieskring (kieskring 7) is sprake van twee kandidaten. Daar kunnen de verenigingen een keuze maken welke kandidaat in de Bondsraad plaatsneemt en welke als plaatsvervangend Bondsraadslid zal optreden.

In de overige kieskringen is één kandidaat. Deze is NIET automatisch benoemd. Verenigingen kunnen vóór deze kandidaat stemmen, of tegen. Bij meer dan 50% van de stemmen is de kandidaat gekozen. Zijn de tegenstemmen in de meerderheid, dan wordt de kandidaat niet gekozen en is de consequentie dat de kieskring niet vertegenwoordigd is in de Bondsraad.

Voor een geldige verkiezing noodzakelijk dat meer dan 50% van de stemmen zijn uitgebracht en daarom roepen we de verenigingen op om ook echt hun stem uit te brengen.

Geen vertegenwoordiging

De zes kieskringen zonder kandidaat zullen niet vertegenwoordigd zijn in de eerstvolgende Bondsraadvergadering van 22 april 2023.

Nieuwe verkiezingen

Voor kieskringen zonder Bondsraadslid worden voorafgaand aan de eerstvolgende Bondsraadsvergadering verkiezingen gehouden voor de betreffende kieskring. Ook als Bondsraadsleden tussentijds aftreden, of aan het einde van hun zittingstermijn zijn gekomen, kunnen nieuwe kandidaten worden aangedragen voor nieuwe verkiezingen voor de bondsraad.

De eerst navolgende Bondsraadvergadering is op 7 oktober. De formele kandidaatstelling is van 1 tot en met 21 september, waarna de verkiezingen worden gehouden tussen 22 en 30 september. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich al aanmelden via https://www.nttb.nl/bondsraadsverkiezing/