fbpx
Selecteer een pagina

De bondsraadsverkiezingen zijn vandaag gestart. Tot en met maandag kan elke vereniging (voorzitter of een andere gemachtigde) zijn stem uitbrengen op de kandidaat (-en) uit haar kieskring. Kijk hier voor de kandidatenlijst.

We roepen alle verenigingen op om hun stem uit te brengen, want de verkiezing is alleen geldig als méér dan de helft van de stemmen (in een kieskring) is uitgebracht!

De verkiezingen worden eerder gesloten indien alle verenigingen hun stem hebben uitgebracht (in een bepaalde kieskring).

Kandidaten
In één kieskring (kieskring 7) is sprake van twee kandidaten. Daar kunnen de verenigingen een keuze maken welke kandidaat in de Bondsraad plaatsneemt en welke als plaatsvervangend Bondsraadslid zal optreden.

In de overige kieskringen is één kandidaat. Deze is NIET automatisch benoemd. Verenigingen kunnen vóór deze kandidaat stemmen, of tegen. Bij meer dan 50% van de stemmen is de kandidaat gekozen. Zijn de tegenstemmen in de meerderheid, dan wordt de kandidaat niet gekozen en is de consequentie dat de kieskring niet vertegenwoordigd is in de Bondsraad.

Geen vertegenwoordiging
De zeven kieskringen zonder kandidaat zullen niet vertegenwoordigd zijn in de eerstvolgende Bondsraadvergadering van 22 april 2023.

Nieuwe verkiezingen
Voor kieskringen zonder Bondsraadslid worden voorafgaand aan de eerstvolgende Bondsraadsvergadering verkiezingen gehouden voor de betreffende kieskring. Ook als Bondsraadsleden tussentijds aftreden, of aan het einde van hun zittingstermijn zijn gekomen, kunnen nieuwe kandidaten worden aangedragen voor nieuwe verkiezingen voor de bondsraad.

De eerst navolgende Bondsraadvergadering is op 7 oktober. De formele kandidaatstelling is van 1 tot en met 21 september, waarna de verkiezingen worden gehouden tussen 22 en 30 september. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich al aanmelden via https://www.nttb.nl/bondsraadsverkiezing/