fbpx
Selecteer een pagina

Alle 102 verenigingen die de monitor volledig hebben ingevuld, hebben de inloggegevens tot de Benchmark ontvangen. Zij kunnen de data van hun eigen vereniging nu vergelijken met andere verenigingen en kunnen daarbij bijvoorbeeld kiezen voor verenigingen van gelijke omvang, gelijk aantal jeugdleden en ook voor verenigingen uit andere sporten.

In april 2021 volgt een nieuwe kans voor verenigingen om deel te nemen, dan over het seizoen 2020-2021. De verenigingen die al hebben meegedaan, hoeven dan alleen de zaken die veranderd zijn aan te passen. Nieuwe verenigingen hebben na invullen van de monitor dan ook de mogelijkheid zichzelf te vergelijken met andere verenigingen.

De NTTB gebruikt de uitkomsten om het beleid (bij) te sturen en nieuwe initiatieven te onderbouwen, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van het Jeugdbeleid of Duurzaamheid.  Individuele gegevens van verenigingen worden gebruikt voor het plannen van intakegesprekken die tot verenigingsontwikkeling kunnen leiden. Enkele voorbeelden van conclusies die wij kunnen trekken: er zijn heel weinig verenigingen die jeugdleden betrekken bij hun beleid en de meeste verenigingen zijn licht positief over de ledenontwikkeling bij de eigen vereniging.