Selecteer een pagina

Eerder schreven we over de financieringsmogelijkheden van duurzame investeringen voor tafeltennisverenigingen. Onderstaand twee rekenvoorbeelden met gebruik van deze mogelijkheden, waaruit blijkt dat investeren in klimaatbesparende maatregelen, ook goed kan zijn voor de clubkas!

 

Twee rekenvoorbeelden:
Voorbeeld 1  bedrag  jaarlijks
Investering   16.667,00
Subsidie     5.000,00
Financieringsbehoefte   11.667,00
Steunfonds (1% rente)   10.000,00      100,00*
Eigen Middelen     1.667,00
Aflossingen (10 jaar)   1.000,00
  1.100,00**
*Jaarlijkse besparing/opbrengst hoger dan 100?
Dan is de exploitatie positief.
**De club moet wel de aflossing kunnen betalen,
geheel of gedeeltelijk uit de besparingen.
Voorbeeld 2  bedrag  jaarlijks
Investering   28.500,00
Subsidie     8.500,00
Financieringsbehoefte   20.000,00
Steunfonds (1% rente)   10.000,00      100,00
BNG Duurzaamheidsfonds (1,95% rente)   10.000,00      195,00*
SWS Kosten éénmalig €575 (0,75% + €500)        575,00
Aflossingen (10 jaar)   2.000,00
  2.295,00**
*Jaarlijkse besparing/opbrengst hoger dan 295?
Dan is de exploitatie positief.
**De club moet wel de aflossing kunnen betalen,
geheel of gedeeltelijk uit de besparingen.