fbpx
Selecteer een pagina

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in 2020 en begin 2021 diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder de amateursport.


TASO

De TASO-regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het vierde kwartaal van 2020 (1 oktober t/m 31 december) en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.500.

Dit is een vervolg op de TASO-regeling die gold voor het tweede en derde kwartaal van 2020. De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn niet hetzelfde als de eerste ronde. Lees meer over de TASO-regeling voor het tweede en derde kwartaal.

Er wordt ook gewerkt aan aanvullende regelingen voor de sportsector voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. Hiervoor wordt € 75 miljoen vrijgemaakt.

https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19


TVL Q1 2021

De verlengde regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) valt aan te vragen voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. De verlengde TVL regeling is opgedeeld in 3 periodes van 3 maanden. Omdat de tweede golf langer aanhoudt dan gedacht, is op 9 december 2020 besloten dat de TVL voorlopig niet wordt afgebouwd, iets waar eerder wel sprake van was. Tijdens TVL Q2 2020 en Q3 2020 was het TVL-tegemoetkomingsbedrag vastgesteld op 50% van de misgelopen omzet. Het tegemoetkomingspercentage voor TVL Q4 2020 varieerde en steeg mee met het omzetverlies van de aanvrager. Voor TVL Q1 2021 geldt opnieuw een vastgesteld percentage aan tegemoetkoming van 85% van de misgelopen omzet.

U kunt in elke periode voor het eerst TVL aanvragen, ook als u de voorgaande periode geen aanvraag deed of niet in aanmerking kwam.
TVL Q4 2020 betreft de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2020. 
TVL Q1 2021 betreft de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2021.
TVL Q2 2021 betreft de periode van 1 april tot en met 30 juni 2021.

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/adviestool