fbpx
Selecteer een pagina

Begin juni 2020 is de NTTB App gelanceerd. De nadruk in de ontwikkeling van de app is in het begin gelegd op het digitale wedstrijdformulier en vandaar ook dat de App in de ontwerpfase DWF heette. De zomermaanden worden zoveel mogelijk gebruikt om alle schoonheidsfoutjes eruit te halen, zodat we bij aanvang van de pilot in de najaarscompetitie een (bijna) 100 procent werkende app hebben. De App is te downloaden in de Playstore en in de Appstore!

Naast het digitale wedstrijdformulier en het digitale lidmaatschapsbewijs (ledenpas) zijn ook al diverse functies toegevoegd, zoals een agenda, oefeningen, NTTB websites, et cetera. Ook is een actie gestart om een digitaal scoreboard te promoten. De NTTB App is inmiddels al meer dan 2000 keer gedownload. In de najaarscompetitie wordt het digitale wedstrijdformulier als pilot gebruikt. Het papieren wedstrijdformulier is dan nog leidend. Het is de intentie om vanaf januari 2021 over te gaan op het digitale wedstrijdformulier. De TT-App blijft beschikbaar. Met Rota-IT (Toni van de Wiel) zijn afspraken gemaakt dat de gegevens uit NAS beschikbaar blijven voor de TT-App. Het digitale lidmaatschapsbewijs is nu officieel, maar ook de oude ledenpas mag nog gebruikt worden.

Helpdesk
Ineke de Graaf coördineert de introductie van de NTTB App en beheert het e-mailadres dwf@tafeltennis.nl waar op- of aanmerkingen naar toegestuurd worden. Tijdens de competitie zal er ook een telefonische helpdesk zijn. Nadat alles goed werkt gaan we verder met meerdere functies en verbetering van de lay-out.

Deze hebben we straks niet meer nodig.

Nieuwe app
We krijgen wat vragen over het gebruikersgemak. Deze vragen komen onder andere van mensen die verwachtten dat de NTTB App een vervolg op de TT-App zou zijn. Er is echter gekozen voor een volledig nieuwe NTTB App. Het digitale wedstrijdformulier is hier in de opstartfase, samen met het digitale lidmaatschapsbewijs, de belangrijkste functionaliteit. Maar de NTTB App zal steeds meer functies gaan krijgen. We zijn van mening dat het gebruikersgemak pas goed zichtbaar is als de competitie eenmaal gestart is. De opstart wordt begeleid door een online helpdesk (de Helpfunctie in de NTTB App en het e-mailadres dwf@tafeltennis.nl). Deze zal rondom de start van de competitie aangevuld worden met een telefonische hulplijn. Onze eerste algemene indruk is dat de NTTB App goed ontvangen wordt, mede dankzij de workshops en webinars die dit voorjaar georganiseerd zijn en de informatie via website en sociale media.

Ook zijn enkele vragen ontvangen over privacy en veiligheid. Deze vragen gingen over:

  • Het registreren van een e-mailadres in NAS is een randvoorwaarde voor de registratie in de NTTB App. We voldoen met deze voorwaarde aan de privacywetgeving. Zie ook https://www.nttb.nl/privacywet/
  • In de opstartfase is er gedurende een heel korte periode een bug geweest, waardoor meer informatie zichtbaar was dan bedoeld. Dit is onmiddellijk aangepast.
  • Leden die zich geregistreerd hebben in de NTTB App kunnen zelf hun privacyverklaring aanpassen. De betreffende informatie is dan direct opgenomen in NAS. De toegangsrechten in NAS zijn zodanig ingericht dat geen grote aantallen persoonsgegevens van leden gegenereerd kunnen worden. Contactgegevens van functionarissen kunnen wel gegenereerd worden. Mensen met toegang tot NAS hebben hiervoor een geheimhoudingsverklaring ondertekend, via hun vereniging (als het een verenigingstoegang betreft) of via de NTTB (als het een toegang is vanuit een functie op landelijk of regionaal niveau). Dit alles stemmen we zorgvuldig af met de Reglementscommissie.