fbpx
Selecteer een pagina

Eind september hebben we een artikel over de door de Bondsraad aangenomen Visie Wedstrijdsport geplaatst. Daarin zijn ook de veranderingen voor de eredivisie en eerste divisie benoemd en het voornemen dit later (najaar 2022 en 2023) ook voor de tweede en derde divisie door te voeren.

We zijn de communicatie hierover bewust vroeg gestart om ruimte te laten voor de dialoog. Naar aanleiding van het artikel hebben diverse clubs de moeite genomen te reageren. Dat heeft er mede toe geleid dat het onderwerp (opnieuw) is behandeld in de vergadering van het Hoofdbestuur. Daarin heeft het Hoofdbestuur besloten de intentie tot invoering van het 7-sets-systeem in de tweede en derde divisie landelijk voorlopig uit te stellen. We gaan de invoering in de eerste divisie evalueren. De clubs in de eerste, tweede en derde divisie zijn hierover geïnformeerd.

Het aantal competitiespelers daalt al jaren; en sneller dat het aantal leden (dat afgezien van veel lagere instroom vanwege corona de afgelopen jaren stabiliseerde). We zijn onvoldoende in staat om de competitie aantrekkelijk te houden. We zullen ruimte moeten bieden voor de wensen van de huidige, maar ook toekomstige spelers. Van 10 naar 7 wedstrijden en zo de tijdsduur verkorten is wellicht niet de (enige) oplossing, maar duidelijk is wel dat er iets moet gebeuren. We zijn daarin zoekende naar de juiste manier om dit te doen en doen daarvoor onderzoek.

We zien graag dat meer spelers/coaches/bestuurders en ander kader proactief meedenken in de uitwerking van de Visie Wedstrijdsport, waarbij de richting vaststaat maar de uitwerking nog niet. Aanmelden daarvoor kan bij Hoofd Wedstrijdsport Robbert Stolwijk.