fbpx
Selecteer een pagina

Donderdag 26 maart is besloten dat ook sportverenigingen en -stichtingen via het Noodloket een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- euro kunnen ontvangen.

Waar moet ik aan voldoen om gebruik te kunnen maken van de de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS).

  1. De hoofdactiviteit van uw onderneming*, zoals die in het Handelsregister van KVK is opgenomen, moet overeenkomen met één van de hoofdactiviteiten die zijn opgenomen in de beleidsregel.
  2. Uw onderneming mag geen fysieke vestiging hebben op een woonadres. Hiervan uitgezonderd zijn kroeg en restaurant eigenaren die een horecagelegenheid huren, pachten of in eigendom hebben.
  3. U verwacht dat uw onderneming in de periode van 16 maart 2020 (dag na aankondiging van eerste noodmaatregel) tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies van tenminste €4000 zal lijden.
  4. U heeft minstens €4000 aan vaste lasten in de periode van 16 maart 2020 (dag na aankondiging van eerste noodmaatregel) tot en met 15 juni 2020.
  5. Uw onderneming heeft maximaal 250 medewerkers in dienst.
  6. Uw onderneming moet zijn opgericht en ingeschreven bij KVK op peildatum 15 maart 2020.
  7. Uw onderneming is geen overheidsbedrijf.
  8. Uw onderneming is niet failliet.
  9. Uw onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.

*Lees waar onderneming staat ook vereniging.

Meer informatie

Meer informatie en hoe de regeling aan te vragen is te vinden op de website van de Rijksoverheid