fbpx
Selecteer een pagina

‘Blik op de toekomst’ 

Afgelopen november hebben alle spelers uit de landelijke seniorencompetitie, alle hoogste klassen van de afdelingen en alle O19 en O23 spelers uit de landelijke A-klasse kunnen deelnemen aan een wensen- en behoefte-onderzoek m.b.t. de landelijke seniorencompetitie (heren). Dit onderzoek is een vervolgactie geweest op de eerdere peilingen en klankbordsessies. Ruim 750 spelers hebben een uitnodiging voor dit onderzoek ontvangen en bijna 400 spelers hebben deelgenomen.


Uitkomsten onderzoek
Hoe ervaren spelers de verschillende aspecten van de competitie? Denk hierbij aan het aantal wedstrijden, de programmering, reistijd, wedstrijdduur, het aantal individuele en dubbelwedstrijden, de jaarplanning, etc.

De eerste resultaten zijn 6 december met de klankbordgroep gedeeld en besproken. Alle uitkomsten zijn in deze rapportage terug te vinden.


De belangrijkste uitkomsten met betrekking tot het spelen van competitiewedstrijden

 • Gemiddeld genomen speelt men het liefst een wedstrijd met een duur van 215 minuten = 3,5 uur. Ervaring leert dan een landelijke competitiewedstrijd al snel 4,5 tot 5 uur duurt. Uitschieters naar 5,5 uur zijn geen uitzondering. Dit geldt voor zowel voor de huidige spelers als voor ex-spelers.
 • Behoud het aantal wedstrijden t.o.v. huidige opzet (3 individuele wedstrijden) en behoud het dubbelspel.
 • Het inkorten van de wedstrijdduur is de meest gegeven suggestie voor heractiveren van ex-spelers.

 

De belangrijkste uitkomsten met betrekking tot programmering en jaarplanning van de competitie

 • Merendeel van de spelers wil ook in de maand mei nog actief spelen.
  • Bijna 40% wil competitie spelen. 33% ziet bij voorkeur aanvullend toernooiaanbod. Dat betekent dat bijna 75% van de spelers nog actief wil zijn in de maand mei.
 • Gebruik de maand juni voor aanvullend toernooiaanbod. Ruim 50% van de spelers wil in de maand juni nog actief zijn (42% toernooien, 12% competitie). Dit gaat mogelijk ook bijdragen aan een betere waardering van het totale toernooiaanbod.
  25% van de huidige spelers ziet liever meer vrije weekenden of een flexibelere opzet van de competitie. In de antwoorden voor heractiveren komt dit vaak ook terug in relatie tot de ‘problematiek’ op de zaterdagen. Denk aan het gezin, de privé-agenda.


Besluit
Afgelopen dinsdag 13 december zijn tijdens de Bondsbestuursvergadering afwegingen gemaakt en is besloten om géén aanpassingen door te voeren voor de voorjaarscompetitie 2023.

Argumenten om op korte termijn geen aanpassingen door te voeren:

 1. De teams voor het voorjaar 2023 zijn opgegeven op basis van de huidige opzet.
 2. De Scheidsrechters (SR) -inzet is op korte termijn onzeker als we teruggaan naar het 10-sets systeem.
 3. SR-kosten voor verenigingen; we willen verenigingen kort voor de start van de competitie niet opzadelen met extra scheidsrechterskosten. Het betreft hier niet alleen de huidige 1e divisie verenigingen, maar ook de eredivisiedegradanten en de gepromoveerde teams uit de 2e divisie.
 4. We vinden het niet passend om vaak en kort achter elkaar van spelsysteem te veranderen. Dit is ook door enkele klankbordleden zo benoemd in de recente sessie.

Vanaf najaar 2023:

Op basis van:

 • De recente enquêtes (mei/juni)
 • Klankbordsessies (sep/okt/dec)
 • Onderzoek (nov)
 • Exit-onderzoeken (2016-2021)
 • Tijdsgeest en maatschappelijke ontwikkelingen

… ligt er een voorstel om het spelsysteem voor de Landelijke Seniorencompetitie, 1e t/m 3e divisie, per najaar 2023 aan te passen. In de varianten die er in dit voorstel liggen, blijft de speelhoeveelheid op minimaal drie enkel-wedstrijden, het dubbel zal behouden blijven en de tijdsduur zal verkort worden. Het voorstel wordt eerst besproken met een aantal commissies en functionarissen. In de Bondsbestuursvergadering van januari wordt een besluit genomen over het te spelen systeem. Daarna volgt z.s.m. verdere communicatie.

Prijswinnaars onderzoek
Onder de deelnemers van het onderzoek verloten we vijf waarde cheques van Posno Sport. De gelukkige winnaars ontvangen hierover op korte termijn een bericht.