fbpx
Selecteer een pagina

In de Bondsraadvergadering van november 2020 is de Visie Jeugdsport aangenomen (Vergaderboek Bondsraad bijlage 5). Daarop volgend is in januari 2021 een onderzoek gestart onder de doelgroep Jeugd en Jongvolwassenen, dat eind juni is afgerond.

Om dit te realiseren is er een onderzoeksteam samengesteld met vier stagiaires, allen 4e jaars en afstuderend. Doel van het onderzoek was te ontdekken hoe de Tafeltennisbond samen met de verenigingen beter kunnen inspelen op de wensen en behoeftes van leden tot en met 25 jaar oud. Het achterliggende doel hiervan is meer leden te behouden en zo de uitstroom te verminderen. De doelgroep werd verdeeld in vier leeftijdscategorieën: 0 tot en met 11 jaar, 12 tot en met 14 jaar, 15 tot en met 18 jaar en 19 tot en met 25 jaar.

Door middel van het enquêteprogramma SurveyMonkey is een vragenlijst opgesteld. Deze is uitgezet onder alle leden tot en met 25 jaar via e-mail, nieuwsbrieven en de sociale mediakanalen van de NTTB.

In totaal hebben 630 respondenten hun meninggegeven, ruim 12% van het totale ledenaantal tot en met 25 jaar. Daarbij is er een eerlijke verdeling qua geslacht en een goede spreiding over het land. De respondenten vormen daarmee een representatieve vertegenwoordiging van de totale doelgroep en hebben voldoende omvang om conclusies te kunnen trekken. Of er een kleiner of juist groter percentage ‘tevreden’ leden is onder de respondenten, is echter niet te zeggen.

De enquête is opgedeeld in vier verschillende thema’s. Door middel van stellingen of vragen kon er aangegeven worden in hoeverre de leden tevreden waren over bijvoorbeeld hun trainer,  vereniging of het wedstrijdaanbod. Ook konden de wensen en behoeftes worden aangegeven over hoe zij tafeltennis het liefste zien in de komende jaren. Elke leeftijdscategorie kreeg vragen die alleen voor hen relevant waren.

Enkele conclusies die we kunnen trekken bij alle vier de leeftijdscategorieën zetten we hier alvast op een rijtje:

  • De trainers en het team werden door respondenten in alle leeftijdsgroepen hoog beoordeeld;
  • Met respectievelijk een 8,4 en een 7,9 op een schaal van 1 tot 10.

Over de andere aspecten werd er verschillend geoordeeld:

  • Het trainingsaanbod werd door 89% als (zeer) tevreden beoordeeld door de jongste leeftijdscategorie, terwijl bij de oudste leeftijdscategorie 59% aangaf (zeer) tevreden te zijn.
  • Het belang van de rol van de trainer binnen de vereniging is bij alle leeftijdscategorieën groot. Ook bij de jongvolwassenen!
  • Gemiddeld genomen is 2/3e van alle respondenten tevreden of zeer tevreden over het huidige competitie aanbod. 1/3e geeft aan neutraal te zijn (niet tevreden, maar ook niet ontevreden) of ontevreden.
  • Ruim 40% van de respondenten staat open om naast de huidige competitievorm in teamverband ook deel te nemen aan een individuele variant.

De complete resultaten en aanbeveling per leeftijdscategorie zijn terug te vinden in de uitgebreide presentatie in de bijlage: Presentatie Jeugdonderzoek

Wij willen iedereen die heeft geparticipeerd in het onderzoek hartelijk bedanken!! Voor meer informatie over de resultaten en/of het onderzoek kunt u contact opnemen met Marthijn van der Wal.

Jaël Hessing
Jill Falkmann
Lars van Gastel
Lucas Engels

Met de klok mee: Jill, Lucas, Lars en Jaël. (Aan de zijkant Dennis Rijnbeek en Marthijn van der Wal).