fbpx
Selecteer een pagina

Goed en belangrijk nieuws voor ons als tafeltennisliefhebbers! Het kabinet heeft in de planning staan om versoepeling van de coronamaatregelen voor de sport per 1 juli door te voeren. Op 24 juni zal het kabinet deze maatregelen bekend maken. Het protocol verantwoord sporten, opgesteld door NOC*NSF, is daarom aangepast om ook het sporten in een binnenaccommodatie mogelijk te maken.

Het protocol kent nog enkele onzekerheden en is onder voorbehoud van de versoepelingen die het kabinet op 24 juni bekendmaakt voor de sport.

Tafeltennisprotocol
Er is een speciaal tafeltennisprotocol in de maak, gebaseerd op het huidige Protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF. Pas na 24 juni, als de versoepelingen bekend worden gemaakt door het kabinet, kan de NTTB dit protocol afronden. We hopen op begrip van alle tafeltennisclubs die staan te trappelen om weer te gaan spelen. Eerder communiceerden we al dat er sowieso geen dubbelspel gespeeld mag worden door senioren. Lees hier hoe de planning verloopt richting 1 juli.

Protocol ‘verantwoord sporten’
Om clubs de gelegenheid te geven zich voor te bereiden op de waarschijnlijke regelingen vanaf 1 juli, delen we alvast het protocol en staan hieronder enkele belangrijke aanvullingen of opvallende zaken t.o.v. het huidig protocol.

  • Binnensporten is mogelijk voor kinderen t/m 12 jaar waarbij er geen 1,5 meter afstand bewaard hoeft te worden;
  • Binnensporten is mogelijk voor kinderen t/m 18 jaar waarbij er tijdens het sporten geen 1,5 meter afstand bewaard hoeft te worden;
  • Binnensporten is mogelijk voor sporters vanaf 19 jaar, waarbij er tijdens het sporten wel 1,5 meter afstand bewaard moet worden.
  • Bij binnensporten worden trainingswedstrijden vooralsnog niet gespeeld;
  • Kies ervoor om binnen zoveel mogelijk sportactiviteiten met een lichte of matige intensiteit aan te bieden;
  • Controleer of de sportlocatie continue wordt geventileerd (géén recirculatie!) en zet indien nodig en mogelijk ramen/deuren open. Volg de richtlijnen van de beheerder/eigenaar van de accommodatie en het ventilatiesysteem dient minimaal te voldoen aan het Bouwbesluit;
  • Meld de openstelling van je binnensportlocatie aan bij de gemeente. De gemeente kan aanvullende voorwaarden vragen of aanvullende afspraken maken;
  • Zorg dat in en op de sportlocatie een duidelijke routing (sportactiviteiten, sportkantine) zichtbaar is zodat personen elkaar zo min mogelijk passeren (in ruimte en tijd) bij het betreden of verlaten van de sportlocatie. Houd de 1,5 meter onderlinge afstand in ach

Noot: mogelijk worden er nog aanpassingen gedaan in het protocol. Via deze link vind je altijd de volledige en actuele versie (laatste update 17 juni).