fbpx
Selecteer een pagina

Accommodatie vraagstukken zijn vaak ingewikkeld. Er komt veel bij kijken voordat uiteindelijk een nieuwe of verbouwde accommodatie gereed is. Of er spelen issues met bijvoorbeeld de verhuurder van de accommodatie of de gemeente. Specialistische ondersteuning is daarbij erg gewenst.

Peter van Mil is vele jaren als vrijwilliger onze Verenigingsconsulent Accommodaties geweest. Hij heeft recent bij ons aangegeven hiermee te stoppen. We kijken met een goed gevoel terug op de inzet van Peter en de resultaten die hij bereikt heeft. Veel verenigingen hebben gebruik gemaakt van zijn advies en deskundigheid. Zijn tomeloze inzet heeft op 1 maart 2015 al geleid tot benoeming tot Lid van Verdienste van de NTTB.

Helaas is het niet gelukt om Peter 1-op-1 te vervangen. We zijn de laatste jaren wel actief geweest om bestaande relaties waarmee veel werd samengewerkt te behouden en tevens uit te breiden. Denk hierbij aan NOC*NSF, Rabo ClubSupport en Preferred Suppliers TLight, Wood Sensation en ook diverse gemeentes. 

De NTTB heeft ook al meer dan 30 jaar een Landelijk Steunfonds om verenigingen financieel te ondersteunen in de vorm van een geldlening.
De Fondsbeheerscommissie (FBC) behandelt aanvragen van verenigingen. Jacques Derksen is voorzitter van deze commissie. Peter van Mil is recent gestopt. NTTB-penningmeester Jan-Gerard Wever is vanuit zijn bondsbestuursrol ook betrokken bij deze commissie. Recent zijn Ed Voshol en Martin Fierloos toegetreden tot de FBC. De FBC is nog op zoek naar 1 of 2 leden met inhoudelijke expertise. Zie https://www.nttb.nl/vacature-fondsbeheerscommissie/.

Kortom: Er zijn veel veranderingen op het gebied van accommodaties. We hebben de informatie op onze website geactualiseerd, zie https://www.nttb.nl/kenniscentrum/accommodatie/ondersteuning/

Op maandag 15 april organiseren we een digitale workshop. Hier informeren we je over allerlei ondersteuningsmogelijkheden door de NTTB en haar partners betreffende verenigingsaccommodaties. Denk hierbij aan vraagstukken over bouwen en verbouwen, over verduurzaming, over de mogelijkheden van de Fondsbeheerscommissie, en over de mogelijkheden bij je eigen gemeente, bij NOC*NSF en bij Rabo ClubSupport. We nodigen je uit om vragen te stellen en ook om goede voorbeelden met de deelnemers uit te wisselen.
Voor meer informatie en aanmelden, zie https://www.nttb.nl/kenniscentrum/accommodatie/ondersteuning/.