fbpx
Selecteer een pagina
Op 11 november vindt de Nationale Sport Vakbeurs plaats in Gorinchem. De Nationale Sport Vakbeurs is de plek waar de Nederlandse sportwereld elkaar ontmoet. Beurzen zijn door het kabinet gemarkeerd als doorstroomlocaties en mogen daarom vooralsnog doorgaan, wel met het in acht nemen van de maatregelen. Juist in deze periode is het belangrijk om als sportsector samen te komen en met elkaar na te denken over de toekomst. Zo zijn er op de beurs niet alleen de nieuwste snufjes en leveranciers te vinden maar wordt er ook nagedacht over verduurzaming. Het NOC*NSF heeft als koepelorganisatie van de georganiseerde sport de ambities voor de sportsector opgepakt.  De doelstelling uit het Klimaatakkoord is namelijk dat in 2050 alle sportaccommodaties CO2- arm zijn, dat betekend een CO2-reductie van 95% ten opzichte van 1990. De Tafeltennisbond heeft dit doel ook opgenomen in het Meerjarenbeleidsplan.

Om sportverenigingen te ontzorgen is er een begeleidingstraject ontwikkeld, dat wordt uitgevoerd door zorgvuldig geselecteerde adviespartijen.  De NTTB heeft zich aangesloten bij De Groene Club, maar er zijn ook lokale initiatieven en andere landelijke partijen, zoals Sportief Opgewekt en Sportstroom.

Begeleidingstraject
Het begint met in kaart brengen waar het duurzaam potentieel ligt voor de club en daarvoor bieden partners van het NOC*NSF een duurzaamheidsscan! Deze scan wordt tot eind 2020 volledig gesubsidieerd en is gratis voor de clubs. Na een locatiebezoek wordt in kaart gebracht met welke maatregelen welk duurzaam en financieel resultaat behaald kan worden. Hierin wordt alles meegenomen: de investering, de besparing, de subsidies en het onderhoud.

De club kan bepaalt vervolgens zelf of ze deze maatregelen ook daadwerkelijk wil doorvoeren. Mocht de club gebruik willen maken van het traject, meld je dan op tijd aan want de aanbieding loopt tot het einde van het jaar. Sportief Opgewekt heeft bijvoorbeeld in het verleden TTV DOV geholpen met verduurzamen waarbij een besparing 7.888 kWh per jaar gerealiseerd wordt door dynamische ledverlichting. Dat is genoeg om 5 huizen een jaar lang van stroom te voorzien. Ook wordt er 10.771 kWh opgewekt met zonnepanelen en daardoor 10.499 kilo minder CO2 uitgestoten.

Verschillende van deze partners zijn te vinden op de Nationale Sport Vakbeurs. Wil je weten hoeveel je club kan besparen? Kom dan naar de Nationale Sport Vakbeurs voor meer informatie of neem contact op met een van de partners van het NOC*NSF.

Toegang tot te beurs is gratis! Wel dient er vooraf een kaartje gereserveerd te worden.