fbpx
Selecteer een pagina

Begin juli is de eerste monitor Sport en corona verschenen. Eind november de tweede monitor Sport en corona. Deze rapportages zijn overzichtsstudies in een serie monitorrapportages die het Mulier Instituut uitbrengt, waarin de gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector gevolgd worden. Volgend jaar is een nieuwe rapportage voorzien.

Klik hier voor het persbericht van NOC*NSF.