fbpx
Selecteer een pagina

Marcel Kraa

Marcel Kraa is per 1 augustus Hoofd Talentontwikkeling & Topsport. Marcel is een ervaren Bondscoach (jeugd en senioren) en is al langer binnen de organisatie actief op het gebied van Talentontwikkeling, Topsport en Opleidingen, in de functie van Coördinator Sporttechnische Zaken en Coördinator Opleidingen. Binnen deze functies verving hij de technisch directeur en bondscoach dames, die hun functie hadden neergelegd en vervulde hij al grotendeels de werkzaamheden die onder zijn nieuwe functie vallen.

Vanwege de herstructurering van de werkorganisatie is hij per 1 augustus, de start van het nieuwe seizoen, Hoofd Talentontwikkeling & Topsport. De omvang van de functie (0,5 fte) blijft hetzelfde. Ook blijft hij voor 0,5 fte werkzaam als Coördinator Opleidingen.

Door de aansturing van het beleidsterrein (valide) Talentontwikkeling & Topsport bij één persoon onder te brengen, wordt de organisatie efficiënter. Marcel richt zich op talentontwikkeling en topsport bij jeugd en senioren. Marcel is dan ook het aanspreekpunt voor alle valide talentontwikkeling – RTN-beleid en topsportactiviteiten.

In het Topsportstatuut 2022-2023 zijn al de nodige aanpassingen verwerkt om Marcel in zijn aangepaste functie in de gelegenheid te stellen optimaal te kunnen functioneren. Achim Sialino, die eerder nog een rol binnen de valide topsport heeft vervuld, gaat zich op de implementatie van de organisatieontwikkeling concentreren en blijft het Para-topsportprogramma aansturen.

 

Marcel en het damesteam op het EK van 2021