fbpx
Selecteer een pagina

De NTTB heeft een regeling in werking gesteld om Oekraïense vluchtelingen te laten meesporten bij de tafeltennisverenigingen en daarbij de kosten voor de verenigingen en de vluchtelingen te minimaliseren. Concreet hoeft er voor Oekraïense vluchtelingen geen bondscontributie betaald te worden, maar zijn ze wel verzekerd, kunnen toernooien spelen, etc.

Waarom alleen Oekraïners?
Uiteraard kun je de vraag stellen waarom we dit alleen voor Oekraïense vluchtelingen doen en niet voor anderen:

  • Duidelijke groep: Ze hebben een Oekraïens paspoort, waardoor de groep die het betreft duidelijk te definiëren is
  • Duidelijke aanleiding: de oorlog niet ver van ons vandaan waardoor er veel vluchtelingen naar ons land komen

Andere vluchtelingen kunnen diverse Nationaliteiten en statussen hebben (asielzoeker, statushouder, legaal, illegaal, etc.). Daardoor is het ingewikkeld om vast te stellen of ze wel of niet voor een speciale regeling in aanmerking zouden moeten komen en waarom. Dat is iets om eventueel later nader uit te zoeken, als we deze regeling evalueren.

Procedure
Met dit formulier kunnen Oekraïense vluchtelingen door de ledenadministrateur worden aangemeld als Persoonlijk Lid* bij de NTTB. Er is géén bondscontributie verschuldigd (tot en met in ieder geval eind 2022 en daarna mogelijk verlenging), maar de leden zijn wel verzekerd en kunnen deelnemen aan trainingen en toernooien. De ledenadministrateur vult het formulier in en is zelf contactpersoon voor het lid of vult een emailadres is van een (Nederlands sprekend) contactpersoon. Deze ontvangt de welkomstbrief met het bondsnummer. De vereniging bepaalt zelf of zij eventueel verenigingscontributie in rekening brengt.

De regeling geldt in ieder geval voor heel 2022 en wordt in het najaar geëvalueerd en mogelijk verlengd. Mocht een speler in het najaar competitie willen spelen dan is een normaal bondslidmaatschap noodzakelijk.

Overige financiële regelingen
Sporters zelf kunnen bijvoorbeeld een beroep doen op het Jeugdfonds Sport en Cultuur en het Volwassenenfonds Sport en Cultuur. Deze fondsen kunnen in bepaalde gevallen een bijdrage leveren in de contributie of het volgens van sportlessen voor diegenen die dit niet zelf kunnen bekostigen.

Daarnaast is ook het Stimuleringsbudget Inclusief Sporten en Bewegen beschikbaar. Dit stimuleringsbudget is bedoeld voor alle sportclubs (zowel sportondernemers als sportverenigingen) die actief aan de slag willen met inclusie en diversiteit. Clubs kunnen maximaal 850 euro aanvragen en kunnen dit budget bijvoorbeeld inzetten om een passend sportaanbod voor vluchtelingen op te zetten of door een samenwerking met een lokale organisatie aan te gaan. Meer informatie over dit stimuleringsbudget vind je op: Aan de slag met diversiteit en inclusie bij je sportclub? Vraag budget aan! – NOCNSF

Meer informatie
Veelvoorkomende-vragen-sport-en-vluchtelingen
https://www.nttb.nl/vluchtelingen-warm-welkom-geven-in-de-sport/