fbpx
Selecteer een pagina

In mei en juni zijn in totaal 11 Ledenparticipatiebijeenkomsten gehouden in het hele land. Bestuurders van alle verenigingen zijn hiervoor uitgenodigd. Sommige bijeenkomsten waren voor 1 kieskring, bijvoorbeeld voor de kieskring 19, ‘Zeeland’ in Middelburg. In het dichtbevolkte Zuid-Holland was een bijeenkomst voor meerdere kieskringen tegelijk: kieskring 9, 10, 11 en 12. 

Ledenparticipatiebijeenkomst in De Meern op 24 mei 2023

In totaal bezochten ongeveer 115 bestuurders de bijeenkomsten, waarmee ongeveer een kwart van de clubs de kans hebben gegrepen om hun stem te laten horen, input te geven en samen naar de toekomst van onze tafeltennisport te kijken. Een goede opkomst voor deze eerste serie ledenparticipatiebijeenkomsten, maar we willen eigenlijk dat een veel groter deel van de verenigingen van deze mogelijkheid gebruik maakt om in een informele setting invloed uit te oefenen op het beleid van de NTTB. We gaan ons daarvoor inzetten richting de bijeenkomsten in 2024.

Ook in de formele besluitvorming is er nog ruimte om een stem te laten horen: voor kieskring 1, 2, 3, 9, 10, 11 en 19 zijn nog geen bondsraadsleden. Kijk hier voor de verenigingen die onder deze kieskringen vallen. Eventuele kandidaten kunnen zich kenbaar maken voor de verkiezingen die in september worden gehouden. 

 

Beleidscyclus
De ledenparticipatiebijeenkomsten zijn onderdeel van de Beleidscyclus van de NTTB. De input van de verenigingen gebruiken we bij de totstandkoming van het Strategisch Plan 2024-2028 en het Jaarplan 2024. In de zomer werken we met deze input aan de plannen voor de toekomst, die we in oktober aan de Bondsraad ter bespreking voorleggen. In november valt een besluit waarna in januari de uitvoering start. In het voorjaar kijken we terug op het voorgaande jaar met vaststelling van het Jaarverslag en de Jaarrekening.