fbpx
Selecteer een pagina

 

Gezonde sportomgeving: Alcohol, Rookvrij en Voeding

 

Sportclubs hebben een bijzondere rol in het stimuleren en activeren van een gezonde leefstijl. Niet alleen door de sport zelf, maar ook door de omgeving waarin mensen sporten. Denk hierbij aan een beleid rondom voeding, roken en alcohol op de club. Want is het niet logisch dat we, in een omgeving waar bewegen gestimuleerd wordt, er ook aandacht wordt besteed aan deze thema’s?

 

Nationaal Preventieakkoord

Het Nationaal Preventieakkoord is een akkoord waarin afspraken staan met als doel de gezondheid van Nederlanders te bevorderen. Enerzijds door meer Nederlanders te laten sporten en bewegen, anderzijds door deze beweging in een gezonde omgeving te laten plaatsvinden. Het akkoord gaat in op drie thema’s: roken, alcohol en voeding. Jouw sportclub kan zelf aan de slag met deze thema’s, maar wellicht wordt er door lokale preventieakkoorden op regionaal niveau ook aandacht aan besteed, bijvoorbeeld vanuit de gemeente.

Bekijk onderstaand van welke hulpmiddelen jouw club gebruik kan maken binnen de drie thema’s:

Voeding
Bij een gezondere sportomgeving, hoort ook een passend voedingsaanbod, zodat de gezonde keuze mogelijk én zelfs vanzelfsprekend wordt. Denk aan het aanbod van water, fruit en een volkoren tosti naast het al bestaande aanbod. Aan de slag met jullie eigen beleid op het gebied van gezonder eten en drinken? Volgens de maandelijkse Sportdeelname Index van NOC*NSF doet zo’n zestig procent van alle Nederlanders wekelijks iets aan sport en wil één op de drie sporters/bezoekers van een club niet verleid worden tot ongezond snacken in de sportkantine. Door een gezond aanbod in sportkantines de makkelijke keuze te maken, kunnen sportclubs leden stimuleren tot gezonder gedrag.

 

Lees meer: over inspiratiesessies en begeleiding door Team:Fit

Rookvrij

Veel kinderen tussen de 6 en de 17 jaar zijn lid van een sportvereniging en daarmee is het een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen. Op veel sportterreinen wordt buiten echter nog vaak gerookt. Terwijl maar liefst 8 op de 10 Nederlanders wil dat sportterreinen waar kinderen komen rookvrij zijn. Clubs die de weg naar rookvrij willen inslaan, kunnen direct aan de slag met praktische informatie en materialen. NOC*NSF streeft naar een rookvrije sportomgeving in 2025. Inmiddels gingen 1700 sportverenigingen in 2021 je voor op weg naar deze ambitie.In een rookvrije omgeving komen kinderen niet in de verleiding om te gaan roken en wordt meeroken voorkomen. Zo beschermen we kinderen en zorgen we ervoor dat zij rookvrij opgroeien. Een rookvrije sportvereniging draagt bij aan een Rookvrije Generatie. De NTTB zet zich in voor de ambitie ‘alle sportclubs rookvrij in 2025’.

Lees meer: over inspiratiesessies en een stappenplan 

 

Alcohol
Alcoholmisbruik is een grote bron van zorg in onze maatschappij. Zowel in het algemeen, maar onder jongeren in het bijzonder. De wet is al jaren duidelijk op dit punt: het verkopen van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar is verboden. Het opstellen van een verantwoord alcoholbeleid kan vrijwilligers en kantinepersoneel daarbij ondersteunen.

De sportkantine is dé plek waar je na het sporten rustig kunt genieten en napraten onder het genot van een drankje. Die gezelligheid op de club is voor veel leden belangrijk, maar de regelgeving naleven blijkt in de praktijk moeilijk. Op de club zijn doorgaans veel jongeren aanwezig en de mensen achter de bar zijn vrijwel altijd vrijwilligers, voor wie het lang niet altijd makkelijk is de drank & horecawet exact te kennen. Voor sportclubs geldt dus dat zij hier scherp op moeten letten omdat er in de sportkantines vaak veel jongeren samenkomen en zij op deze manier alsnog in aanraking komen met alcohol.

Lees meer: volg de e-learning of vraag begeleiding van Team:Fit

 

 

 

 


 

Relevante links