fbpx
Selecteer een pagina


Afgelopen zomer is het projectteam Schuiftafeltennis van start gegaan met het Innovatieproject Schuiftafeltennis. Hierover hebben we eerder gecommuniceerd. Gemist? Lees
dan hier de toekenning van het NOC-NSF innovatiefonds en de aanstelling van de coördinatoren voor de drie deelprojecten. Na bijna 5 maanden lang onderzoek doen en testen is het tijd om een update te geven.

De start: Onderzoek onder de NTTB-verenigingen
Om meer informatie te verkrijgen over de huidige situatie is er een enquête gehouden onder alle NTTB-verenigingen met de vraag waar schuiftafeltennis wordt gespeeld en waar er behoefte is en/of interesse om dit in de toekomst aan te bieden. Het gaat om drie  doelgroepen; jeugd, ouderen en mensen met een beperking.  Aanvullend vroegen we welke verenigingen mee willen werken om het materiaal en spelvormen te testen met een pilot in 2021. Van de ruim 500 verenigingen hebben er 145 gereageerd.

Aantal verenigingen die, op basis van de enquete, interesse hebben om nieuw schuiftafeltennis in te zetten binnen de club:

  • Jeugd: 43 verenigingen
  • Ouderen: 30 verenigingen
  • Para-Tafeltennis: 36 verenigingen

Onderzoek onder tafeltennistrainers en vakleerkrachten / buurtsportcoaches
In de onderzoeksfase van het JEUGD project is veel aandacht uitgegaan naar de ‘lesgevers’ in het werkveld. Enerzijds de tafeltennistrainers, anderzijds de professionals in het bewegingsonderwijs: de vakleerkrachten en de buurtsportcoaches. Diverse interviews zijn afgenomen en de resultaten hiervan zijn gebundeld.

Vanuit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat er draagvlak is voor het thema ‘Breed Motorisch Ontwikkelen’ (BMO), zowel vanuit het onderwijs als de verenigingen. De respondenten geven aan dat het een toegevoegde waarde is om bewegingsarmoede tegen te gaan en ervoor te zorgen dat kinderen in het geheel ‘betere bewegers’ worden. Door al vroeg in aanraking te komen met het thema BMO, zijn er een aantal significante voordelen voor de doelgroep, te weten:

  • Ze pakken nieuwe (oefen-)stof heel makkelijk op;
  • Ze hebben minder last van blessures;
  • Zoeken (sneller) naar creatievere oplossingen;
  • Ze vallen minder snel en/of zijn goed in staat om zichzelf op te vangen.

Breed Motorisch Ontwikkelen
Motorisch gezien is de doelgroep minder ontwikkeld dan tientallen jaren geleden. Binnen het onderwijs maar ook binnen de verenigingen wordt er regelmatig gesproken over de term ‘bewegingsarmoede’.

Kinderen zitten tegenwoordig meer dan vroeger, spelen minder buiten en bewegen daardoor over het algemeen steeds minder. De kinderen bewegen grover, houterig en minder flexibel. Veel dingen worden door de omgeving voor ze ingevuld, veel zaken zijn al geregeld. Hierdoor is er minder ruimte voor het kinderbrein om zelf dingen te ontdekken of te ondernemen. Er wordt bijvoorbeeld door de omgeving van de kinderen niet altijd de ‘ruimte’ geboden om buiten te gaan spelen. Dit deel van het brein wordt hierdoor minder geprikkeld en ontwikkeld op jonge leeftijd.

Para-tafeltennis; Onderzoek en testen materiaal (schuifranden en ballen)
De ontwikkeling van de schuifranden voor de parasport is ver gevorderd. Diverse prototypes zijn getest door spelers en trainers. De laatste handelingen worden momenteel verricht (vooral in type materiaal en de bevestigingsconstructie) om tot een versie te komen die in 2021 ingezet gaat worden op de pilotlocaties. Deze schuifranden zijn op gewone tafeltennistafels te bevestigen.

Daarnaast werken we aan de productie van een schuifbal die de standaard moet gaat worden. Verschillende typen ballen (diameter, kleur, materiaal) zijn inmiddels getest. Met een fabrikant loopt nu een proces om tot een geschikte bal te komen.

Pilotlocaties in 2021
Diverse verenigingen hebben aangegeven als pilotlocatie te willen fungeren in 2021. Veel meer verenigingen dan het beschikbare materiaal en begeleiding in de pilotfase. We moeten dus (positief!) keuzes maken. Onze coördinatoren Saskia Meijer en Lars Wildenborg gaan, zodra de tijd daar rijp voor is, contact opnemen met de locaties die we willen inzetten als pilot.

Innovatief
Het aanbod is nieuw voor Nederland en de sportsector; er wordt nieuw (gestandaardiseerd) materiaal ontwikkeld; voor de sportbonden is sprake van een innovatieve organisatorische opzet en werkwijze; en er wordt samengewerkt met partijen zowel binnen de sport (MJ Tafeltennis en Heemskerk) als buiten de sport, zoals het Nationaal Ouderenfonds. Daarbij ondersteunen ook de Johan Cruyff Foundation en de Dirk Kuyt Foundation de ontwikkeling en implementatie.

Vragen over dit project? Neem dan contact op met projectleider Marthijn van der Wal, Saskia Meijer (para-tafeltennis) of Lars Wildenborg (Jeugd en Ouderen).