fbpx
Selecteer een pagina

Net als de afgelopen jaren gaat het Hoofdbestuur kort na de zomer een rondje door het land maken. Deze keer gebeurt dat in 6 regionale bijeenkomsten, waarvan er 2 gecombineerd worden met een afdelingsledenvergadering. Hieronder de agenda.

 

 • Dinsdag 14 september         Afdelingsledenvergadering Holland-Noord, 20.00 uur, Beverwijk
  (TTV Rapidity,  Kuenenplein 1, 1944 RK Beverwijk).
 • Woensdag 15 september     Afdelingsledenvergadering Noord, 20.00 uur, Roden
  (Hotel Onder de Linden, Brink 27, 9301 JK Roden).
 • Donderdag 16 september     Regiobijeenkomst voor verenigingen in Noord, Oost en Gelre.
  Aanvang 20.00 uur, TTV Swift, Bekkumerstraat 11, 7416 ZN Deventer.
 • Maandag 20 september       Regiobijeenkomst voor verenigingen in Limburg en Gelre.
  Aanvang 19.30 uur, TTC Tegelen, Hoogstraat 38a, 5931 GC Tegelen.
 • Dinsdag 21 september         Regiobijeenkomst voor verenigingen in West, ZuidWest en Midden.
  Aanvang 20.00 uur, TTV Dordrecht, Visserstuin 7, 3319 LL Dordrecht.
 • Donderdag 23 september     Regiobijeenkomst voor verenigingen in Midden, West en Holland-Noord.
  Aanvang 20.00 uur, SC ’t Gooi, Kininelaantje 9, 1216 BZ Hilversum.

Nieuwe organisatie
Een belangrijk onderwerp in deze regionale bijeenkomsten is een vooruitblik op de nieuwe organisatie. Dit is een onderwerp vanuit de Bondsraad, waarover in de Bondsraad al diverse keren gesproken is. De richting van de nieuwe organisatie is inmiddels vastgesteld door de Bondsraad: er ontstaat een nieuwe beleidscyclus, de afdelingsbesturen komen te vervallen, de Bondsraad wijzigt, een groot aantal zaken zal voortaan regionaal gecoördineerd worden en de verenigingen krijgen meer invloed op het beleid door zogenaamde ledenraadplegingen.

Op dit moment wordt door een werkgroep gewerkt aan de inrichting. In de regionale bijeenkomsten wordt dit toegelicht. Ook is er dan de gelegenheid om vragen te stellen en suggesties mee te geven.

De nieuwe organisatie heeft niet alleen invloed op de organisatie van de afdelingen, maar zal ook gevolgen hebben voor de verenigingen en voor de vele kaderleden die binnen onze bond actief zijn.
We nodigen je dan ook van harte uit om één van de 6 regiobijeenkomsten bij te wonen. Als je al meer wilt weten over deze wijzigingen, zie bijlagen 21 van de stukken van de Bondsraad van 26 juni 2021 op https://www.nttb.nl/over-nttb/bestuur/bondsraadsvergadering/

Agenda
Naast dit onderwerp wordt in de regiobijeenkomsten een update gegeven over lopende zaken vanuit het beleidsplan en is er ruimte om vragen te stellen aan het Hoofdbestuur. Deze vragen ontvangen we graag vooraf, zodat we een antwoord kunnen voorbereiden.

De globale agenda ziet er als volgt uit:

 • Opening
 • Organisatieontwikkeling binnen de NTTB met

              a Informatie vanuit de Bondsraad en het Hoofdbestuur (presentatie en hand-out)

              b Procesoverzicht en besluitenlijn

              c Ruimte voor discussie inclusief het stellen van vragen, uiten van zorgen en aangeven van aandachtspunten

 • Informatie over lopende activiteiten uit het beleidsplan (presentatie en hand-out)
 • Discussie en het beantwoorden van vooraf ingediende vragen/opmerkingen van de verenigingen
 • Sluiting

Coronamaatregelen
Een speciaal punt van aandacht zijn de geldende coronamaatregelen: in de huidige situatie is het mogelijk om fysieke bijeenkomsten te organiseren. Wij vragen je wel om de reguliere maatregelen (hygiëne – afstand – niezen/hoesten in de elleboog – thuis blijven bij klachten) aan te houden. Daarnaast zien wij graag dat je na het plaatsnemen niet meer door de zaal rondloopt, tenzij dit absoluut noodzakelijk is.
Mochten na 13 september de maatregelen versoepeld worden, dan is er bij de bijeenkomsten weer iets meer “lucht en ruimte”. Mochten de maatregelen onverhoopt toch weer aangescherpt moeten worden, dan zullen wij in overleg met de gastheer van de locatie hierop inspelen en je informeren.

We heten je van harte welkom bij één van deze bijeenkomsten, maar we vragen je wel om je hiervoor aan te melden bij Antoinette de Jong (jong@tafeltennis.nl).