fbpx
Selecteer een pagina

Op maandag 18 juli 2022 is erelid van de NTTB Henny Sackers, voorzitter van de Commissie van Beroep, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg deze onderscheiding voor zijn inzet als vrijwilliger voor de organisatie van de Vierdaagse, maar ook vanwege zijn werk als hoogleraar Strafrecht op de Radboud Universiteit en deeltijdrechter.

Burgemeester Hubert Bruls speldt marsleider Henny Sackers de ridderorde op. 

Henny Sackers is in mei 2000 benoemd tot Erelid van de Nederlandse Tafeltennisbond voor zijn verdiensten als bestuurslid/voorzitter van ATC Nijmegen, als voorzitter van de Commissie Toernooien en Wedstrijden van de afdeling Gelderland (nu Gelre), als voorzitter van de Opleidingscommissie van die afdeling en als Afdelingsvoorzitter. Hij vertegenwoordigde zijn afdeling Gelderland als actief lid van de Bondsraad.

Landelijk was hij vanaf 1977 lid van diverse werkgroepen van de Landelijke Opleidingscommissie en ontwikkelde de lesstof voor de onderdelen “doelstellingen” en “organisatie” van de trainerscursussen, welke opleidingen hij regelmatig verzorgde.

In 1988 werd Henny benoemd tot voorzitter van de Tuchtcommissie, een functie die hij tot 2003 uitoefende, omdat hij toen benoemd werd tot voorzitter van de Commissie van Beroep. Sinds 1996 beschikt de Nederlandse Tafeltennisbond over een Arbitragereglement dat op zijn initiatief is opgezet en sinds 1996 is hij voorzitter van het College van Arbiters.

Vanwege zijn juridische achtergrond werd regelmatig en graag gebruik gemaakt van zijn deskundigheid en adviezen.

Wij feliciteren Henny Sackers van harte met deze onderscheiding.