fbpx
Selecteer een pagina

De NTTB Jeugdcup is ontstaan vanuit het talentherkennings- en ontwikkelingsbeleid, gericht op de jongste leeftijdscategorieën (O11, O13, voorheen welpen en pupillen).
Tijdens dit tweedaagse event op Papendal streden de acht afdelingen tegen elkaar waarbij er in het verleden ook aandacht was voor talentherkenning.
Zo namen de kinderen deel aan zowel de Jeugdcupwedstrijden als een testcircuit (Dag van het Talent) waarbij de NTTB-bondstrainers een rol vervulden.

De deelnemende teams werden door de acht afdelingen ingeschreven waarbij de selectieprocedure meestal voortkwam uit de structurele afdelingstrainingen voor talentvolle en/of ambitieuze en gedreven spelers.  

De afgelopen jaren heeft zowel de opzet van de Jeugdcup als de wijze waarop afdelingen hun talentherkenning- en ontwikkelingsprogramma organiseren een verandering ondergaan.
Slechts in enkele afdelingen bestaan de structuren van een afdelingstraining nog, waarbij er ook aandacht is voor scouting/ talentherkenning. Dit resulteerde de afgelopen jaren in grotere niveauverschillen tussen afdelingen/teams maar ook in het feit dat steeds meer afdelingen moeite kregen om volledige teams te formeren voor de Jeugdcup.
Meermaals is er al eens een speler ‘geleend’ van een andere afdeling om een team te completeren.

De coronapandemie heeft de afgelopen jaren zijn weerslag gehad op de samenleving en ook op de sportsector.
De NTTB zag haar O-11 jeugdledenbestand bijna halveren tussen maart 2020 en de zomer van 2021.
Vele evenementen en toernooien zijn afgelast, zo ook de Jeugdcup tot twee keer toe.
  

De afgelopen periode heeft de organisatie van de NTTB Jeugdcup zich ingezet om de editie van 2022 te organiseren.
Daarvoor is meermaals contact gezocht met de afdelingen met als doel te inventariseren in welke mate de afdelingen kansen zien om (met volledige teams) deel te nemen aan de Jeugdcup.
Na diverse reminders hebben uiteindelijk zeven van de acht afdelingen op deze inventarisatie gereageerd.
Gebleken is dat, op een enkele afdeling na, er grote problemen zijn om: 
  

  1. Volledige teams af te vaardigen in de O11 en O13 categorie; 
  2. Het niveau van de teams/spelers Jeugdcup-waardig te laten zijn. Er blijken bijzonder grote niveauverschillen te ontstaan. Er is de oproep gedaan om ook de O15 categorie toe te voegen aan de wedstrijden om de NTTB Jeugdcup.

De respons en de grote twijfels van de meeste afdelingen over zowel de kwantiteit als kwaliteit van hun teams heeft ons doen besluiten om de NTTB Jeugdcup 2022 niet door te laten gaan.
Een NTTB Jeugdcup in deze of een alternatieve vorm past niet bij onze beleidsdoelstellingen.   

Afdelingen die wel een volledig team kunnen opstellen roepen wij op om onderling een afdelingsontmoeting te organiseren.
Gezien de reacties die wij hebben ontvangen zal dat niet centraal op Papendal gebeuren. Dat zal elders, bijvoorbeeld in een verenigingsaccommodatie, georganiseerd kunnen worden
  

Toekomst
De NTTB kent een nieuw talentherkenning- en ontwikkelingsbeleid, waarbij de focus ligt op de RTN’s (Regionale Trainings Netwerk). Een ‘Jeugdcup’ (of bijvoorbeeld RTN-Cup), passend bij de talentherkenning- en ontwikkelingsbeleidskaders, is denkbaar en wordt daarom onderzocht. De intentie is om in 2023 een nieuw event op de kalender te brengen dat aansluit bij de beleidsdoelstellingen en passend is bij de structuren en huidige tijdsgeest.