fbpx
Selecteer een pagina

FEMpowerment

Verdien 250 euro met jouw clubinitiatief op Wereld Tafeltennisdag

Wereld Tafeltennis Dag (WTTD) wordt sinds 2015 jaarlijks gevierd op 6 april en markeert tevens de Internationale Dag van Sport voor Ontwikkeling en Vrede. Wereldbond ITTF heeft WTTD 2021 benoemd als dag van FEMpowerment. Sociale inclusie staat centraal op deze dag, waarin we onze sport vieren. Het uiteindelijke doel is om zoveel mogelijk mensen bij tafeltennis te betrekken.

ITTF en NTTB slaan handen ineen voor Fempowerment

De participatie van vrouwen en meisjes in onze sport is laag. De Tafeltennisbond wil dat dit verandert. In 2021 zullen we daarvoor initiatieven ontwikkelen, waarvan deze actie rondom Wereld Tafeltennisdag de eerste is.

Stimuleringsbonus voor clubs van 250 euro

Uiteraard kunnen we hierbij niet zonder onze clubs. Daarom vragen we clubs om zelf initiatieven te nemen en deze op 6 april te starten (als dat mogelijk is) of anders deze dag aan te wenden om ze te lanceren. Het beste initiatief ontvangt 250 euro stimuleringsbonus.

Het kan bijvoorbeeld gaan om initiatieven om meisjes en vrouwen te stimuleren om:

 • door te stromen naar een trainer/coachfunctie
 • zich aan te melden voor opleidingen
 • om bestuurslid te worden, of vrijwilliger

Of clubs die:

 • zorgen voor een veilige omgeving voor meisjes en vrouwen op de club
 • samenwerken met andere clubs om meisjesteams te maken voor training en wedstrijden
 • wervingsacties organiseren gericht op meisjes of vrouwen
 • beleid bedenken om meisjes bij de club te houden als ze ouder worden;
 • etc.

Normaal ligt de focus op het organiseren van een event op Wereld Tafeltennisdag, maar de Corona-pandemie maakt het niet waarschijnlijk dat dit met een goede voorbereiding is te organiseren. Daarom is in 2021 focus op meer structurele initiatieven. Wereld Tafeltennisdag is een mooi moment om dit te lanceren en zo in de spotlight te brengen, landelijk en lokaal.

Voorwaarden

Om kans te maken op de prijs, vragen we je een beschrijving van jullie plan te mailen aan media@tafeltennis.nl. Denk daarbij aan de volgende elementen:

 1. Geef een toelichting wat de huidige status is met betrekking tot meisjes en vrouwen bij de club. Denk ook aan bestuurs- en vrijwilligersfuncties.
 2. Geef een toelichting hoe jullie meer meisjes/vrouwen bij je club willen betrekken.
 3. Wat willen jullie bereiken met je initiatief? Denk aan meetbare indicatoren zoals aantallen en percentages.
 4. Hoe laat je WTTD 2021 een rol spelen in dit initiatief? Hoe gebruiken jullie WTTD 2021 om tafeltennis in jullie stad of dorp te promoten?
 5. Welke concrete acties zijn jullie van plan te ondernemen?
 6. Beschrijf hoe jullie de 250€ zouden besteden.

Jury

Het plan wordt beoordeeld door een jury. De jury bestaat uit:

 • Irene Faber, lid Hoofdbestuur en juryvoorzitter
 • Jan Simons, voorzitter NTTB
 • Britt Eerland, speelster TeamNL
 • Saskia Meijer (o.a. lid klankbordgroep meisjes en vrouwen)
 • Thomas Groenevelt (VVTT en lid klankbordgroep meisjes en vrouwen)

We geven de prijs van 250 euro aan het beste initiatief, voor de club die volgens de jury het beste een voorbeeld is voor andere clubs. De club zal de prijs kunnen besteden aan de activiteiten op het gebied van tafeltennis voor dames en meisjes.

Tijdsplanning

3 februari Start actie
15 maart Uiterste inleverdatum plannen
1 april Winnaar wordt geïnformeerd
6 april Bekendmaking met persbericht
n.t.b. (Afhankelijk van Corona:) Kick off initiatief en overhandiging prijs