fbpx
Selecteer een pagina

Normaal is in april of mei de (voorlopige) evenementenkalender van het nieuwe seizoen bekend. Dit voorjaar is dat niet gelukt. De situatie rondom het Coronavirus heeft geleid tot het stilleggen van onze sport en ook veel onzekerheid richting de toekomst. Inmiddels is bekend dat we hoogstwaarschijnlijk langzaam weer op kunnen gaan starten. De overheid zal hier woensdag 24 juni meer informatie over verstrekken. We hopen en verwachten dat we na de zomer de wedstrijdsport ook weer op kunnen starten.

De voorbereidingen voor de competitie zijn gestart, zowel landelijk als in de afdelingen. Onder de huidige regelgeving zal het dubbelspel voorlopig vervallen bij seniorenwedstrijden. De indeling van de landelijke competitie is gepubliceerd in het competitiebulletin.

De situatie rondom toernooien is nog lastiger. We hebben hier niet alleen te maken met de anderhalvemeter maatregelen, maar ook met afspraken betreffende evenementen. Met hoeveel mensen mogen we straks aanwezig zijn in 1 sportaccommodatie? Dit wordt wel van 30 naar 100 verhoogd per 1 juli, maar dat is voor het organiseren van onze toernooien in de meeste gevallen nog onvoldoende. Sinds half maart zijn er geen toernooien meer gespeeld. Voor vrijwel alle toernooien geldt dat hiervoor geen nieuwe data worden gezocht. Voor een paar titeltoernooien wordt nog gekeken naar de mogelijkheid om deze toch nog dit kalenderjaar te laten spelen.

We streven ernaar dat in het nieuwe seizoen zoveel mogelijk evenementen zo normaal mogelijk door kunnen gaan. Op de achtergrond is onze planning voor het nieuwe seizoen al vergevorderd. We gaan deze planning voor half juli verspreiden en de informatie dan ook plaatsen in de eventkalender op de website. De komende twee weken gebruiken we voor verdere afstemming van een aantal knelpunten/vraagtekens met de betrokkenen. Ook zullen we de informatie vanuit de overheid mee (moeten) nemen in de planning.

Volg alle maatregelen rondom Corona op de voet via ons Coronadossier op nttb.nl.