fbpx
Selecteer een pagina

Afgelopen weken hebben de jaarlijkse Ledenparticipatiebijeenkomsten in het land weer plaatsgevonden. In totaal bezochten ruim 100 bestuurders de bijeenkomsten, waarmee ongeveer een kwart van de clubs de kans hebben gegrepen om hun stem te laten horen, input te geven en samen naar de toekomst van onze tafeltennisport te kijken.

Tijdens de sessies stonden de verenigingen centraal. Verreweg de meeste tijd was ingeruimd voor het gesprek, discussie en het geven van input vanuit de verenigingen. Ook is er kort stilgestaan bij de opbrengsten van de Ledenparticipatie 2023 (vorig jaar) en welke concrete acties op basis van die bijeenkomsten zoal zijn opgepakt. Enkele voorbeelden:

  • Het nieuwe platform voor promotiematerialen (gratis voor verenigingen)
  • Een nieuw trainers inspiratieplatform om zo inspiratie voor oefenstof te kunnen ophalen of juist te delen met andere trainers.
  • Extra aandacht voor de regionale competities door de betrokken spelers bevragen over hoe zij de competitie ervaren. De resultaten worden met de regionale competitieleiding besproken.
  • Diverse vormen van samenwerkingen tussen verenigingen zijn aan het ontstaan, waarbij de Accountmanagers een aanjagende en verbindende rol hebben.

Wil je een beeld krijgen van wat er zoals besproken is? Hier vind je de verslaglegging terug van de 9 bijeenkomsten. Een samenvatting en de 9 verslagen. Tevens hebben we de presentatie van deze avond hier ook geplaatst.

Hieronder is in een afbeelding uitgelegd op welke manier de ledenparticipatiebijeenkomsten onderdeel zijn van het beleid. Meer informatie hierover vind je ook op deze pagina.