fbpx
Selecteer een pagina

Het voorjaar 2024 staat in het teken van ontmoeting. Ontmoeting van bestuurders en leden onderling, maar ook ontmoeting met je accountmanager, medewerkers van het bondsbureau en het Bondsbestuur. In een reeks van digitale en fysieke ontmoetingen staat onze sport centraal en gaan we graag met jou in gesprek, inspireren we elkaar en blikken we samen vooruit naar de toekomst. Te starten met het NTTB Verenigingscongres, gevolgd door een reeks digitale (themagerichte) sessies en de fysieke bijeenkomsten verspreid door het hele land.

NTTB Verenigingscongres
Op zaterdag 23 maart is het jaarlijkse NTTB-verenigingscongres geweest tijdens het NK in Zwolle. Dit jaar was het thema: De Gelukkige Tafeltennisvereniging. Ca 100 bestuursleden van ca 60  tafeltennisverenigingen woonden dit congres bij. Zie https://www.nttb.nl/terugblik-verenigingscongres-2024-de-gelukkige-tafeltennisvereniging/.

Dit congres was de aftrap van een hele serie digitale en fysieke bijeenkomsten dit voorjaar, waar we elkaar kunnen ontmoeten, informatie kunnen uitwisselen en met elkaar in gesprek kunnen gaan.

Digitale sessies
Kennis ophalen of delen, met elkaar het gesprek aangaan of geïnspireerd worden. Alles komt aan bod tijdens de gevarieerde reeks van digitale workshops. Een greep hieruit: alle trainers krijgen de kans het nieuwe video- en inspiratieplatform te ontdekken, geïnteresseerden krijgen de kans mee te praten over de koers die we als NTTB met elkaar varen en leden kunnen zich laten informeren hoe de NTTB ranglijsten en Elo-ratings nou precies werken. Tevens biedt Rabo ClubSupport ook een reeks van sessies aan die voor kaderleden van je vereniging interessant kunnen zijn. Via de button vind je een uitgebreid overzicht van alle digitale workshops.

Ga naar het inschrijfformulier Klik hier voor het overzicht

 

Fysieke ledenparticipatie bijeenkomsten
Net als in 2023 organiseren we in de maand mei wederom fysieke bijeenkomsten verspreid door het land. Dit jaar zijn het er 9 in totaal. Samen het gesprek aangaan, feedback en input geven, aangeven wat er speelt en leeft en kenbaar maken welke behoeftes er zijn. Alles is bespreekbaar tijdens deze ledenparticipatiesessies, waarbij je eigen accountmanager en een afvaardiging van het bondsbureau en het Bondsbestuur aanwezig zal zijn.

Meld je hier aan

 

Beleidscyclus
De ledenparticipatiebijeenkomsten zijn onderdeel van de Beleidscyclus van de NTTB. De input van de verenigingen gebruiken we bij de totstandkoming van het Jaarplan 2025. In de zomer werken we met deze input aan de plannen voor de toekomst, die we in oktober aan de Bondsraad ter bespreking voorleggen. In november valt een besluit waarna in januari de uitvoering start. In het voorjaar kijken we terug op het voorgaande jaar met vaststelling van het Jaarverslag en de Jaarrekening.