fbpx
Selecteer een pagina

Verenigingen kunnen hun Algemene Leden Vergadering (ALV) minimaal tot 1 augustus digitaal faciliteren. Clubs die TASO willen aanvragen voor Kwartaal 4 van 2020, kunnen dit tot en met uiterlijk 5 april doen. 

Digitale ALV
Op 12 maart heeft de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, de Eerste en Tweede Kamer geïnformeerd over het besluit tot verlenging van de werkingsduur van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. Deze wet maakt het onder meer mogelijk om (jaar)vergaderingen van rechtspersonen in elektronische (digitale) vorm te houden. Dit is dus ook van toepassing op de ALV van een sportvereniging. De werking van de wet is verlengd tot 1 juni, waarbij is aangegeven dat de minister voornemens is de mogelijkheid tot elektronisch vergaderen te verlengen tot 1 augustus, om zo organisaties meer zekerheid te bieden bij het plannen en organiseren van dergelijke vergaderingen. Intrekking van de wet (op zijn vroegst dus per 1 augustus) zal altijd minimaal twee maanden van tevoren worden aangekondigd.

Aanvragen TASO-Q4 nog mogelijk tot en met 5 april
Op dit moment is het loket voor de TASO-Q4 geopend. De regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties met minimaal 10% omzetdaling over Q4-2020 en minimaal €1500 aan financiële schade (als gevolg van doorlopende lasten) in dezelfde periode. Hierbij wordt gekeken naar lasten aan de sportaccommodatie die een vereniging in eigendom of beheer heeft, maar bijvoorbeeld ook naar de bondsafdrachten.

Voor deze regeling is € 29 miljoen beschikbaar. Tot vorige week hebben zo’n 1900 amateursportorganisaties voor ruim € 8,3 miljoen aan compensatie aangevraagd. Er is dus nog het nodige budget beschikbaar. Het zou bijzonder jammer zijn als verenigingen die daar wel recht op hebben, geen gebruik maken van deze mogelijkheid tot compensatie.

TASO vs. TVL
We weten dat er een aantal verenigingen is dat in eerste instantie voor Q4 een beroep op de TVL regeling heeft gedaan, terwijl zij nu tot de conclusie komen dat de TASO voor hen beter zou uitpakken. We weten ook dat verenigingen die hierop contact opnemen met RVO (het loket voor de TVL) niet altijd een eenduidig antwoord krijgen over hoe ze de TVL aanvraag in kunnen trekken. Met VWS is afgesproken dat deze verenigingen bij het aanvragen van TASO in kunnen vullen dat zij geen TVL hebben aangevraagd, waardoor ze alsnog voor de TASO in aanmerking kunnen komen. Zij hebben dan tot het moment van vaststelling (september 2021) de gelegenheid de TVL subsidie alsnog terug te storten. Op de website van de TASO staat hoe dit in zijn werk gaat.

Alle informatie over de TASO regeling is op de website van DUS-I te vinden