fbpx
Selecteer een pagina

Vooraf
De landelijke competitie en Holland-Noord gaan in het najaar volledig over naar het Digitale Wedstrijd Formulier (DWF). Deze instructie is ook (grotendeels) bruikbaar in de andere afdelingen. In dit communicatiepakket lichten we de diverse rollen toe bij het gebruik van het DWF.

Inleiding

De ontwikkeling van het DWF is ver genoeg gevorderd is om het dit najaar in te gaan voeren. We beginnen met de afdelingscompetities in Holland-Noord en met de landelijke competities. Vanaf het najaar 2022 is het DWF hier leidend. De papieren wedstrijdbriefjes zijn hier verleden tijd. We streven ernaar om per 1 januari 2023 overal over te gaan. Hierover zullen we in gesprek gaan met de competitieleiders van de overige competities.

Het DWF voldoet aan alle bepalingen in het competitiereglement, soms in een iets andere vorm. Een voorbeeld hiervan is dat de ondertekening van het papieren formulier wordt vervangen door het bevestigen van de uitslag door beide teams. Door de automatisering zullen er minder fouten worden gemaakt, dus ook minder boetes, een prettige bijkomstigheid.

Op ons YouTube kanaal staan korte filmpjes met een nadere toelichting van een aantal functies van de NTTB app. Hieraan worden nog video’s toegevoegd.

Afkortingenlijst

 • CL: Competitieleider
 • DWF: Digitaal Wedstrijdformulier
 • NAS: NTTB Administratie Systeem
 • NPC: Non-playing Captain (daar waar speler staat, kan ook NPC gelezen worden)
 • WS: wedstrijdsecretaris (verenigingsfunctionaris)

Voordelen gebruik DWF

 • Minder werk voor de WS van de vereniging.
 • Minder kans op fouten in het proces en hierdoor ook minder boetes.
 • Meer passend bij de tijd, ook duurzamer door minder gebruik van papier en portikosten.
 • De uitslagen komen sneller in NAS.

De rollen bij het gebruik van het Digitale Wedstrijd Formulier

 1. Rol SPELERS of NPC

Zie apart document Informatie spelers en NPC: link.

 1. Rol vereniging 
 • Rol secretaris
  • Zorgen voor correcte contactgegevens in NAS van bestuursleden en functionarissen, inclusief die van de WS-en.
   Ter informatie: Bestuursleden en functionarissen (indien correct geregistreerd in NAS) hebben in de NTTB App toegang tot aanvullende informatie over hun leden. WS-en (indien correct geregistreerd in NAS) hebben aanvullende rechten in het DWF.
 • Rol ledenadministrateur
  • Zorgen voor correcte e-mailadressen van leden. Dit is noodzakelijk voor het registeren in de NTTB App en daarmee het gebruik van het DWF.
 • Rol WS-thuis (wedstrijdsecretaris van het THUISSPELENDE team)
 • De WS beheert de toegang tot wie het DWF mag invullen en kan ook NPC’s toevoegen.
 • De WS-thuis controleert de opmerkingen en handelt hiernaar indien van toepassing.
 • De WS-thuis kan geen opmerkingen van teams verwijderen, maar kan wel aanvullende opmerkingen plaatsen.
 • De WS-thuis kan aanpassingen maken in het wedstrijdformulier (uitslagen, spelers, etc.). Dit kan zowel in NAS als in DWF.
 • Let op: De WS-thuis verifieert de wedstrijd in NAS.

Afgestemde tijdstippen:

 • Bij wedstrijden op maandag: woensdag om 23.59 uur
 • Bij wedstrijden op dinsdag: donderdag om 23.59 uur
 • Bij wedstrijden op woensdag: vrijdag om 23.59 uur
 • Bij wedstrijden op donderdag, vrijdag of zaterdag: zondag om 12.00 uur.
 • Bij wedstrijden die op zondag gespeeld worden: maandag om 12.00 uur.
 • In de afdelingen Noord, Oost, Midden, West, Gelre en Limburg is het opsturen van de wedstrijdbriefjes al eerder vervallen. De WS-en van de verenigingen dienen er wel voor te zorgen dat ze een volledig ingevuld formulier op kunnen sturen als hiernaar gevraagd wordt. Dit geldt ook voor de jeugdcompetities in ZuidWest.

In ZuidWest dient het formulier nog wel opgestuurd te worden voor de seniorencompetitie.

 • Rol WS-uit
  • De WS beheert de toegang tot wie het DWF mag invullen en kan ook NPC’s toevoegen.
  • Deze rol is verder ongewijzigd.
  • De WS-uit kan in de NTTB App wel de status zien van de voltooiing van het DWF en eventuele opmerkingen.
 • Opmerking

Zolang de voorraad strekt kunnen nog wedstrijdboekjes besteld worden. De betreffende wedstrijdformulieren zijn ook digitaal beschikbaar.

 1. Rol Competitieleider (CL)

De CL werkt uitsluitend in NAS en heeft eigenlijk dezelfde rol als voorheen.
De CL kan in NAS zien welke wedstrijden door de WS geaccordeerd zijn en of dat tijdig is gebeurd.
De CL kan in NAS zien of er opmerkingen gemaakt zijn in het DWF (door het ene team, door het andere team, door de WS thuis).

Scenario’s en relatie tot de boetelijst

 1. Het DWF is door het ene team ingediend en door het andere team bevestigd zonder opmerking. De WS-thuis heeft geverifieerd in NAS.
 2. Het DWF is door het ene team ingediend en niet bevestigd door het andere team. De WS-thuis heeft de wedstrijd geverifieerd in NAS. Dan boete voor het andere team.
 3. Het DWF is door het ene team ingediend en door het andere team met een opmerking (niet akkoord met de uitslag) ingediend. Géén directe boete voor het andere team. De CL onderzoekt wat er gebeurd is.
 4. Beide teams hebben het DWF niet ingevuld. De WS-thuis vult de uitslagen zelf in DWF/NAS in en verifieert in NAS. Geen enkel team heeft daardoor de mogelijkheid gekregen om de uitslag te bevestigen in DWF. Boete voor beide teams. Want: het niet invoeren van het DWF door de teams wordt gezien als niet komen opdagen door beide teams en ook zodanig behandeld. Dat was ook met de papieren briefjes het geval.

De CL bepaalt of het invullen van gamestanden verplicht is. De CL kan dit per competitie aangeven. Als de gamestanden compleet zijn ingevuld berekent NAS de juiste eindstand. Voor de competities waar het DWF geïmplementeerd is (landelijk en in Holland-Noord) is het invullen van de gamestanden verplicht.

Invalbeperkingen

Er zijn mogelijkheden om invalbeperkingen op te nemen in het DWF. In de competities in Holland-Noord, West en Midden wordt hier al mee gewerkt. Afdelingen die gebruik maken van dezelfde systematiek rondom invalbeperkingen kunnen hier ook gebruik van maken.

Let op: DWF geeft mogelijk een melding als een speler een invalbeperking heeft, geen blokkade. Het team is zelf verantwoordelijk dat de opgestelde spelers speelgerechtigd zijn.

 1. Rol Scheidsrechter (SR) (in de eredivisie dames en heren en heren 1e divisie)

Deze rol is vergelijkbaar met de rol van de speler of NPC. Bij wedstrijden met een SR kunnen de spelers van de teams de wedstrijden niet invoeren (dat is geblokkeerd), maar moeten beide teams de uitslag nog wel bevestigen.

 1. Synchronisatie vanuit NAS

De volgende informatie wordt iedere 2 uur gesynchroniseerd vanuit NAS:

 • Nieuwe spelers
 • Verplaatste wedstrijden
 • Rechten van spelers voor invoeren van het DWF
 • De gepubliceerde competitie

De volgende informatie wordt elke ochtend gesynchroniseerd vanuit NAS:

 • Overige aanpassingen door de CL
 • Resultaten die alleen ingevoerd zijn in NAS
 • NAS-rechten van functionarissen

Algemeen

Voor het competitiereglement, zie https://www.nttb.nl/wp-content/uploads/2021/06/Competitiereglement-uitgave-2021-06.pdf
Voor het afdelingsreglement rondom de competitie, zie de website van de betreffende afdeling.
Voor aanvang van de competitie zorgt elke Competitieleider voor de mededelingen/voorwoord competitie.
Voor de boetelijst zie https://www.nttb.nl/wp-content/uploads/2022/07/Boetelijst-2022-met-DWF-aanvullingen.pdf

Vragen

 • Voor inhoudelijke vragen betreffende de competitie kunnen spelers contact opnemen met de wedstrijdsecretaris van de eigen vereniging. Wedstrijdsecretarissen kunnen contact opnemen met de betreffende competitieleider.
 • Voor vragen over NAS: nas@tafeltennis.nl
 • Voor specifieke vragen over het gebruik van het Digitale Wedstrijdformulier: https://tafeltennis.nl/competitie/het-digitale-wedstrijd-formulier/ Hier vind je:
  • Algemene informatie
  • Een Q&A: https://tafeltennis.nl/competitie/nttbapp-dwf-qas/
  • De Helpdesk: https://tafeltennis.nl/helpdesk-nttb-app/, zowel via e-mail als telefonisch bereikbaar.
  • Bij het benaderen van de Helpdesk: vermeld je naam, bondsnummer en indien mogelijk het wedstrijdnummer.
  • De DWF helpdesk zal najaar 2022 prioriteit geven bij de beantwoording van vragen betreffende de landelijke competities en de competities in Holland-Noord. Hiervoor dient het wedstrijdnummer vermeld te worden.

 

Deze informatie is verzonden aan:

 • Wedstrijdsecretarissen (en via wedstrijdsecretarissen naar spelers/leden)
 • Secretarissen en ledenadministrateurs
 • Competitieleiders
 • Scheidsrechters en Scheidsrechterscommissie

Kopie:

 • Afdelingsbesturen
 • HB en BB

Deze informatie als PDF