fbpx
Selecteer een pagina
De Bondsraadvergadering van de NTTB is op 11 december in digitale vorm gehouden.
Alle voorgenomen besluiten zijn aangenomen. De vergaderstukken zijn hier in te zien. In het kort:
  • Bert van de Zedde is benoemd voor de functiezetel Organisatie en Erik van Veenendaal voor de functiezetel Marketing & Communicatie
  • Het Strategisch Plan en de Jaarplannen zijn aangenomen. Bekijk hier enkele korte video’s over het Strategisch Plan
  • De begroting 2022 is vastgesteld
  • De voorgestelde reglementswijzigingen zijn vastgesteld
  • De bondsraad stemde in met het Inrichtingsplan voor de Organisatieontwikkeling (15 voor; 2 onthoudingen; 1 tegen)