fbpx
Selecteer een pagina

Voor de Bondsraadvergadering van 7 oktober 2023 zullen opnieuw verkiezingen worden gehouden. De kandidaatstelling daarvoor opent per 1 september. Er zijn kieskringen (1, 2, 3, 9, 10, 11 en 19) die nog niet vertegenwoordigd zijn in de Bondsraad, waarvoor het dus van belang is om een vertegenwoordiger te vinden. Ook is het mogelijk een plaatsvervanger voor te dragen voor de kieskringen waar wel al een zittend bondsraadslid is.

De verkiezingen vinden plaats in de laatste week van september. In de eerste drie weken van september, is de formele kandidaatstelling. Kandidaten kunnen zich kenbaar maken op het formulier op deze pagina, door middel van een kandidaatstelling door een vereniging uit de betreffende kieskring.

De kandidaat wordt gekozen wanneer 50% of meer van de stemmen vóór de betreffende kandidaat is uitgebracht. Zijn de tegenstemmen in de meerderheid, dan wordt de kandidaat niet gekozen en is de consequentie dat de kieskring opnieuw niet vertegenwoordigd is in de Bondsraad. Zijn er meer kandidaten, dan hebben de verenigingen een keuze. (Zie artikel 18 van het Algemeen Reglement).

Bekijk hier het profiel van een bondsraadslid. Heb je als vereniging een geschikte kandidaat en is deze bereid om zitting te nemen in de Bondsraad. Vul dan tussen 1 en 21 september het formulier voor de kandidaatstelling in.

De voorzitters van de verenigingen uit de betreffende kieskringen worden te zijner tijd uitgenodigd om (digitaal) hun stem uit te brengen.