fbpx
Selecteer een pagina

Ben jij iemand die van afwisselend werk houdt met veel contacten met vrijwilligers? Ben je sportliefhebber, actief en passief, en wil je bijdrage aan de stabiliteit en de toekomst van de Nederlandse Tafeltennisbond? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De Nederlandse Tafeltennisbond is een sportbond met ruim 500 aangesloten verenigingen met ongeveer 25.000 leden. In het meerjarenbeleidsplan 2021 is de doelstelling geformuleerd om een vrijwilligersbeleid te ontwikkelen. Hierbij is de volgende ambitie geformuleerd:

“De NTTB-organisatie bestaat naast professionals uit veel vrijwilligers. Om beleid en activiteiten uit te voeren zijn vrijwilligers van cruciaal belang. Naast de werving van vrijwilligers hebben we veel aandacht voor de vrijwilliger als persoon. Zo werken wij steeds aan een krachtige slagvaardige organisatie waarbij de continuïteit geborgd is. Onze vrijwilligers zijn trots om hun steentje bij te dragen! De NTTB zijn wij samen.”

Op initiatief van het hoofdbestuur is een werkgroep gevormd die uitgangspunten en een eerste aanpak van het vrijwilligersbeleid heeft samengesteld. We richten ons op landelijk en afdelings/regionaal kader.

Voor de verdere invulling van deze aanpak en de coördinatie van de uitvoering zoekt de Tafeltennisbond

een projectleider vrijwilligersbeleid NTTB (vrijwilliger, v/m).

De projectleider gaat tussen nu en eind 2022 via een plan van aanpak uitvoering geven aan de uitgangspunten en coördineert de activiteiten. Hierbij wordt ondersteuning aangeboden door een medewerk(st)er van het bondsbureau. De Directeur Tafeltennis is het eerste aanspreekpunt.

De werkzaamheden bestaan onder meer uit:

 • ontwikkeling vrijwilligersbeleid (Werving, Opvang en Behoud);
 • verankering van de vrijwilligersorganisatie in de nieuwe of toekomstige structuur;
 • inventarisatie huidige bezetting vrijwilligers en vacatures;
 • neemt na afloop mogelijk zitting in de (nog op te starten) commissie vrijwilligersbeleid en/of in de (nog op te starten) adviesgroep/klankbordgroep;
 • past inclusie- en diversiteitsbeleid toe;
 • adviseert hoofdbestuur over vrijwilligersbeleid;
 • interne en externe communicatie rondom vrijwilligersbeleid.

Bij de verankering zal er een nieuwe structuur zijn, hoogstwaarschijnlijk met een vrijwilligerscommissie en/of een adviesgroep/klankbordgroep. We stellen het op prijs als de projectleider zitting zal nemen in zo’n commissie en/of adviesgroep/klankbordgroep om de continuïteit te borgen.

Wie zoeken wij?    

Voor de projectleider vrijwilligersbeleid zoeken we een kandidaat met de volgende kwaliteiten:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • Projectleiderservaring;
 • Affiniteit met personeelsmanagement;
 • In staat om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van vrijwilligersbeleid en de borging hiervan in de organisatie;
 • Communicatief vaardig en enthousiast;
 • Vaardigheid in interviewen;
 • Een echte teamplayer;
 • Analytisch vermogen;
 • Mee kunnen bewegen in een veranderende organisatie;
 • Plannen en organiseren;
 • Bestuurlijke ervaring binnen een (sport)vereniging is een pré;
 • Beschikbaar voor gemiddeld 4 à 6 uur per week (16 à 24 uur per maand), zelf in te vullen hoe en wanneer, mogelijk in te vullen in duo-verband.

Wat bieden wij?

 • Vrijwilligerswerk waarin je een directe bijdrage levert aan de stabiliteit en toekomst van de Tafeltennisbond;
 • Aan de slag in de sportwereld;
 • Veel ruimte voor eigen inbreng;
 • Ondersteuning door een medewerk(st)er;
 • Uitdagende rol binnen een groeiend project;
 • Ontwikkelen van bestuursvaardigheden;
 • Opdoen van nieuwe sociale contacten;
 • Onkostenvergoeding volgens declaratiebesluit.

 Meer informatie of kandidatuur

Indien je belangstelling hebt voor deze functie, neem dan contact op met de Directeur Tafeltennis van de NTTB.

Achim Sialino (e: sialino@tafeltennis.nl, m: 06 – 16 40 96 55)
Postbus 2650
3430 GB Nieuwegein