Landelijke commissies

Commissie van beroep  
R. Adriaans, L. Compri, R. Feunekes, H. Sackers*

Tuchtcommissie  
G. Beelen*, A. Geerling, W. Kok, R. Lammerts, A. de Wit

Financiële commissie  
Sander Boomman*, Erik van Buul, Raimo Kool 

Fondsbeheerscommissie  
Ad Bouwman, Jacques Derksen*, Peter van Mil, Edgar Verkooijen

Reglementscommissie  
Igor Heller

Commissie Accommodatiezaken  
Maartje Snelders (a.i.), Peter van Mil*

College van Voorzitters
Ruud van Beest, Wim Fennis, Hans Cloostermans, Ton van Ginkel, Jelle Bouwer, Michel Offringa, Frans Muijzers, Ron Suanet 

Team Wedstrijdsport
Robbert Stolwijk
Licenties: Igor Heller
Ranglijsten: Jacek Offierski

Team Parasport
Ineke de GraafWil Cattie, Peter van der Vlist, Gerald van Grunsven, Lumen Dekker, Achim Sialino, Koen Jacobs, Maartje Snelders

Competitiecommissie  
Sophie Dijkers, Joke Wijker-Van de Ruit

Toetsingcommissie Opleidingen  
Igor Heller, Ellen Klatt, Michiel de Korte, Wim Vreeburg*, Michel de Vries

Racketcontrolecommissie  
Ina Wiekart-Jager*, A. de Jong

Commissie materialen  
Piet van Egmond

Commissie Historie NTTB  
Freek Bosschers, René van Dijk, Marcel Frijhoff, Gerard van Giessen

Werkgroep Eredivisie/werkgroep competitie  
Peter Boon, Albert Rooijmans*, Bert van Schaik, Achim Sialino

Scheidsrechterscommissie  
Jos van den Berg, Michel Ebben, Piet van Egmond, Pieter van der Hammen, Kees Kamp*, Thijs van Veen

Expertgroep Opleidingen Arbitrage  
Robert van den Einde, Resie Knops-Dullens*, Thijs van Veen, Michel de Vries, Ina Wiekart-Jager

Klankbordgroep ouders
Erik van Buul, Dick de Vries, Ger Zetsen

Adviescommissie Uitvoering Beleid 
Peter Boon, Emie Dekker, Bert van Schaik, Wim van der Burgt, Ineke de Graaf

* Voorzitter commissie/werkgroep