Landelijke commissies

Team Wedstrijdsport
Robbert StolwijkIgor Heller (jeugd), Jacek Offierski (senioren, ELO-ranglijst)

Commissie materialen  
Piet van Egmond

Competitiecommissie  
Sophie Dijkers (senioren), Joke Wijker-Van de Ruit (jeugd)

Klankbordgroep ouders
Erik van Buul, Dick de Vries, Ger Zetsen

Racketcontrolecommissie  
Ina Wiekart-Jager*, A. de Jong

Scheidsrechterscommissie  
Jos van den Berg, Michel Ebben, Piet van Egmond, Pieter van der Hammen, Kees Kamp*, Thijs van Veen

Team Parasport
Ineke de GraafWil Cattie, Peter van der Vlist, Gerald van Grunsven, Lumen Dekker, Achim Sialino, Koen Jacobs, Marthijn van der Wal

Werkgroep Eredivisie/werkgroep competitie  
Peter Boon, Albert Rooijmans*, Bert van SchaikAchim Sialino

Expertgroep Opleidingen Arbitrage  
Robert van den Einde, Resie Knops-Dullens*, Thijs van Veen, Michel de Vries, Ina Wiekart-Jager

Toetsingcommissie Opleidingen  
Igor Heller, Ellen Klatt, Michiel de KorteWim Vreeburg*, Michel de Vries

Commissie Accommodatiezaken  
Peter van Mil*

Fondsbeheerscommissie  
Ad Bouwman, Jacques Derksen*, Peter van Mil, Edgar Verkooijen

Adviescommissie Uitvoering Beleid 
Peter Boon, Emie Dekker, Bert van Schaik, Wim van der Burgt, Ineke de Graaf

College van Voorzitters
Wim Fennis (Gelre), Ron Suanet (Holland-Noord)​, Hans Cloostermans (Limburg), Ton van Ginkel (Midden), Jelle Bouwer (Noord), Michel Offringa (Oost), Frans Muijzers (West), Vacant (ZuidWest)

Commissie Historie NTTB  
Freek BosschersRené van Dijk, Marcel Frijhoff, Gerard van Giessen

Commissie van beroep  
R. Adriaans, L. Compri, R. Feunekes, H. Sackers*

Financiële commissie  
Sander Boomman*, Erik van Buul, Raimo Kool 

Reglementscommissie  
Igor Heller

Tuchtcommissie  
G. Beelen*, A. Geerling, W. Kok, R. Lammerts, A. de Wit

 

* Voorzitter commissie/werkgroep