Vacatures

Vacatures

Vacatures afdelingsbestuur

Voor het besturen van onze afdeling ZuidWest zijn we met spoed op zoek naar 3 tot 5 personen die samen een (kern)bestuur willen vormen.

We zijn daarom op zoek naar mensen die van afwisselend werk houden en die mede inhoud willen geven en een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van onze sport in onze afdeling. We zoeken hiervoor sportliefhebbers die toe zijn aan een nieuwe stap in hun carrière.

Met de bestuurlijke vernieuwing De Afdeling – De Verbindende Schakel is de rol van de afdeling en van het afdelingsbestuur aan het veranderen. De traditionele organisatie verschuift naar een organisatie die dichter bij tafeltennis en bij de verenigingen ligt en die zich meer richt op beleid, waarbij geld beleid volgt (en een ontzettend belangrijke randvoorwaarde is).

De opdracht van het afdelingsbestuur (AB) is in hoofdlijnen als volgt. In een team van 3 tot 5 bestuursleden werken aan:

 • Opstellen activiteitenplan en bijbehorende budgetaanvraag
 • Aansturing en monitoring uitvoering beleid
  • Basisactiviteiten: organisatie competitie en besturen van de afdeling
  • Reguliere activiteiten: organisatie/ondersteuning toernooien, regionale bondstrainingen, opleidingen, etc.
  • Speciale activiteiten: dat zijn activiteiten die door de afdeling zelf benoemd zijn en die zich richten op ontwikkeling en uitvoering van beleid, zowel het lokale beleid als het landelijke beleid.
  • De basisactiviteiten en de reguliere activiteiten zijn grotendeels ingebed in de bestaande organisatie. Voor de speciale activiteiten moet de organisatie mogelijk nog ingericht of aangepast worden.
 • Aansturen van afdelingskader (werkgroepen en functionarissen)
 • Contacten met de landelijke organisatie en met de verenigingen, hierin de rol van de verbindende schakel
 • Aansturen van de Afdelingsondersteuner (AO)

Het bestuur staat niet alleen in deze opdracht!

Bij de implementatie van de bestuurlijke vernieuwing is de komst van de Afdelingsondersteuner (AO) een belangrijke toevoeging. In de andere 7 afdelingen wordt sinds 1 februari 2016 gewerkt met een Afdelingsondersteuner. Het Afdelingsbestuur bepaalt de taken van deze AO. De ervaring tot nu toe is als volgt: In de meeste afdelingen wordt zowel aan bestuurlijke ondersteuning/advisering gewerkt als aan tafeltenniszaken: sportparticipatie, wedstrijdaanbod, etc. Daarnaast ontstaat tijdens het werkoverleg een spontane uitwisseling (de ene AO is ergens mee bezig, zodra het deelbaar is krijgen de anderen het ook, een andere AO is weer ergens anders mee bezig en zal dit ook delen). Verder verschuift het accent naar uitvoering en ontwikkeling. De AOs duiken ook in het gat van dingen “waar het AB in het verleden niet aan toe kwam”. Ook het Hoofdbestuur en het Bondsbureau zijn bereid om mee te denken en eventueel ondersteuning te bieden.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Achim Sialino (sialino@tafeltennis.nl, 06 16 40 96 55), Antoinette de Jong (jong@tafeltennis.nl, 06 514 836 63) of Ineke de Graaf (graaf@tafeltennis.nl, 06 212 82 052).

Verwachte tijdsbesteding voor deze bestuursfuncties: 1 dagdeel per week. 

 

Overige vacatures

Voor het meedenken in beleidszaken hebben we de volgende vacature:

 • (Plaatsvervangend) Bondsraadslid.

Voor de realisatie van beleid en andere inhoudelijke zaken hebben we de volgende vacature:

 • Lid Werkgroep Communicatie: opmaak en verzending infoZuidWest.

Mocht je nadere informatie willen over deze vrijwilligersfuncties of wellicht deze zelf willen uitoefenen dan verzoeken we je vriendelijk contact op te nemen met Ineke de Graaf, 06 212 82 052. Ook als je iemand kent die mogelijk belangstelling heeft voor een of meerdere vacatures dan verzoeken we je vriendelijk Ineke hierover te informeren.