Vacatures

Vacatures

We zijn in de afdeling op zoek naar vrijwilligers die mee willen denken over het beleid en ook naar vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan de realisatie daarvan.

Voor het besturen van onze afdeling ZuidWest zijn we met ingang van 1 januari 2018 op zoek naar kandidaten voor de functie:

Verwachte tijdsbesteding voor deze bestuursfuncties: 1 dagdeel per week. 

Voor het meedenken in beleidszaken hebben we de volgende vacatures (link voor meer informatie over inhoud en tijdsbesteding is toegevoegd)

  • Lid van klankbordgroep (2)
  • (Plaatsvervangend) Bondsraadslid (2).

Voor de realisatie van beleid en andere inhoudelijke zaken hebben we de volgende vacatures:

  • Lid Werkgroep Communicatie: verzending infoZuidWest (1);
  • Lid Adviesgroep Competitie;

Mocht je nadere informatie willen over deze vrijwilligersfuncties of wellicht deze zelf willen uitoefenen dan verzoeken we je vriendelijk contact op te nemen met één van de afdelingsmanagers:

Mocht je iemand in je vereniging kennen die mogelijk belangstelling heeft voor een of meerdere vacatures dan verzoeken we je vriendelijk ons hierover te informeren.