04 december 2018

Verduurzaming sportaccommodaties

Verduurzaming sportaccommodaties

Duurzame accommodaties dragen positief bij aan het behoud van leden. Veiligheid, toegankelijkheid, positief imago en minder financiële verplichtingen in de toekomst spelen hierbij een rol.

Vanuit de afdeling ZuidWest willen we graag in contact komen met verenigingen die dit jaar in de duurzaamheid van de accommodatie hebben geïnvesteerd of dit het komende jaar van plan zijn te doen.

De afdeling kan organiseren en faciliteren in adviestrajecten. Daaronder vallen ook subsidiemogelijkheden.

Vereniging worden verzocht contact op te nemen over dit onderwerp met de afdelingsondersteuner.

 

ENERGIENEUTRAAL – TOEGANKELIJKHEID – SUBSIDIE – NIEUWE MOGELIJKHEDEN - KOSTENBESPARING