28 maart 2018

Thomas Roovers “Het bestuur van de afdeling is er voor de verenigingen.”

Mijn naam is Thomas Roovers en ik ben een van de mensen die tijdens de afgelopen ledenvergadering zijn hand op stak om een functie in het afdelingsbestuur te gaan vervullen. In het kort wil ik mezelf even voorstellen en wil ik jullie meenemen in de visie die ik zelf voor ogen heb voor onze afdeling.

Ik ben 22 jaar en woon in Geertruidenberg. Op dit moment ben ik bezig met mijn afstudeeronderzoek voor de opleiding Informatica aan de hogeschool Avans te Breda. Naast mijn studie ben ik al vele jaren actief binnen onze eigen vereniging, TTV Smash, waar ik op mijn 10e ben begonnen met tafeltennissen. Al snel werd ik onderdeel van de redactie, heb ik het beheer van de website overgenomen en nam ik tevens zitting in de jeugdcommissie. Ik word al gauw enthousiast als ik ergens een steentje bij kan dragen. Op mijn 14e ben ik ook nog training gaan geven. In eerste instantie aan onze beginners, maar al geruime tijd ook aan gevorderde jeugdleden en senioren. Hiervoor heb ik zowel mijn TT2 als TT3 diploma behaald.

Namens de jeugdcommissie kreeg ik ook een plaats in het bestuur van de vereniging erbij. Later werd ik algemeen bestuurslid en momenteel ben ik al drie jaar voorzitter van onze vereniging. Zo heb ik in ruim 10 jaar al op vele plaatsen binnen onze vereniging ervaring opgedaan en zijn we nu met een enthousiaste groep mensen bezig om onze vereniging weer op de kaart te zetten.

Alle mensen, die destijds aangegeven hebben geïnteresseerd te zijn om zitting te nemen in het afdelingsbestuur, zijn al een aantal maal bijeengekomen. Vooral over de visie van de afdeling heeft de “denktank” uitgebreid gediscussieerd. We zijn het gelukkig allemaal over één ding eens, de afdeling ZuidWest is er voor de verenigingen.

Het afdelingsbestuur kan gezien worden als schakel vanuit de bond naar de verenigingen toe. Wij vinden de andere kant van deze stroom echter nog belangrijker. Ieder jaar dient onze afdeling een activiteitenplan op te zetten, dat conform het beleid van het hoofdbestuur is, maar ook voortvloeit  de wensen van de afdeling zelf.

Wij vinden het dus belangrijk dat input vanuit verenigingen meegenomen wordt bij het besturen van de afdeling. Het bestuur is er voor de verenigingen. Het activiteitenplan van 2018 ligt er al, maar er dient al vooruit gekeken te worden naar de volgende jaren. Wij stellen het onszelf als doel, om met verenigingen in gesprek te gaan en te luisteren. Te luisteren naar wensen en eventuele problemen en om jullie vragen te beantwoorden. Deze input betekent voor ons de basis van het activiteitenplan.

Zelf vind ik het ook belangrijk om de sportparticipatie te vergroten. Bijvoorbeeld door het organiseren van Table Stars activiteiten voor kinderen en opzetten van Fifty+ViTTvoor ouderen. Ik denk dat we hierbij ook verder moeten kijken dan onze eigen leden en ook activiteiten moeten organiseren voor potentiële leden. Tafeltennis is een laagdrempelige sport, die door vrijwel iedereen te beoefenen is. De grote vraag is natuurlijk, hoe we mensen zover kunnen krijgen om van het schoolplein of de camping, naar de vereniging te komen. Heb je daar ideeën voor? Dan hoor ik die graag!

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je ze gerust stellen: thomas.roovers@hotmail.com.