12 januari 2018

Stand van zaken organisatie ZuidWest

Vanaf 1 januari 2018 wordt de bestuurlijke vernieuwing De Afdeling - De Verbindende Schakel ook in ZuidWest ingevoerd. Hiermee komt een einde aan het bestuursmodel ZuidWest met 2 Afdelingsmanagers.

Op dit moment is er nog geen afdelingsbestuur. We hebben wel een paar mensen bereid gevonden om samen met het Hoofdbestuur het traject in te gaan om in de aanloop naar de ALV in mei een afdelingsbestuur te formeren. Deze Denktank is onlangs bijeen geweest en heeft in februari een vervolgoverleg.

Inmiddels is Ron van Enckevort (foto) voor de eerste zes maanden van dit jaar benoemd als afdelingsondersteuner. De kerntaak van de afdelingsondersteuner is om het afdelingsbestuur te ondersteunen bij de uitvoering van het afdelingsbeleid.
Zolang er geen Afdelingsbestuur is zal Achim Sialino, onder de regie van het Hoofdbestuur, ervoor zorgen dat er geen ‘gat’ in de uitvoering van de activiteiten in de afdeling ZuidWest zal ontstaan en dat de dagelijkse sturing en uitvoering geborgd worden. Ron van Enckevort, Antoinette de Jong en Ineke de Graaf (nu in haar rol als coördinator afdelingsondersteuning) zullen hier een ondersteunende rol in hebben.

Ron zal de Denktank begeleiden in het proces richting de ALV. Hij zal de eerste tijd gebruiken om kennis te maken met verenigingen en afdelingskaderleden en hij zal een start maken met een paar speciale activiteiten uit het activiteitenplan.
Ineke werkt deze maand aan de overdracht van haar werkzaamheden. Een paar lopende zaken zal ze nog afronden. 
Ineke behoudt haar contractuele uren bij de NTTB. Ze blijft in functie als coördinator afdelingsondersteuning. Daarnaast wordt ze beleidsmedewerker, met name op het gebied van sportparticipatie.

Voor de verenigingen en afdelingskaderleden betekent dit voorlopig het volgende.
- Voor vragen over lopende zaken kun je contact opnemen met Ron van Enckevort, afdelingsondersteuner@nttb-zuidwest.nl, 06 16 81 11 50.
- Voor beleidsmatige zaken kun je contact opnemen met Achim Sialino, sialino@tafeltennis.nl, 06 16 40 96 55.
- In de afronding is Ineke de Graaf bereikbaar onder graaf@nttb-zuidwest.nl, 06 212 82 052. Daarna blijft ze bereikbaar op e-mail adres graaf@tafeltennis.nl.

Wie is Ron?
Ron is 50 jaar, woont samen met Livvy en zij hebben 2 kinderen. De hele familie tafeltennist. Ron tafeltennist vanaf zijn 10e jaar en is lid van ttv SETA uit Sevenum (gemeente Horst aan de Maas). Hij heeft veel bestuurlijke ervaring binnen de (tafeltennis)sport: penningmeester, trainer, coach, werkzaam binnen tal van commissies binnen verenigingen (technische, jeugd, kantine, bouw, ledenwerving, etc.). In de arbeidssfeer heeft hij ervaring binnen o.a. het onderwijs, elektrodetailhandel, inkoop en financiën.
Hij heeft inmiddels twee jaar ervaring als afdelingsondersteuner in de afdeling Limburg. Hij hecht veel waarde aan contact met de verenigingen. 
Heb je als vereniging of als lid een vraag, een advies, een opmerking of wat ook … neem gerust contact met Ron op. Dit kan per e-mail of telefonisch (zie gegevens hierboven). Je kunt hem natuurlijk ook aanspreken als je hem tegenkomt tijdens een wedstrijd, toernooi of een andere bijeenkomst.

Nawoord van Ineke
Naast mijn betaalde functie blijf ik als vrijwilliger actief rondom de organisatie van het Jeugdranglijstweekend in Tilburg, inclusief de netwerkcontacten die ik hierbij heb in en rond Tilburg.
Ook mijn landelijke vrijwilliger rol als lid van Team Parasport zet ik voort.
Ik wil iedereen bedanken voor de vele contacten die ik de afgelopen jaren gehad heb en … gewoon weer tot ziens.

Met sportieve groet,

Achim Sialino, Directeur Tafeltennis
Ineke de Graaf, Coördinator Afdelingsondersteuning